Södermanlands Nyheter - kontaktuppgifter

Information2020-05-03 21:26

Kristina Levin, chefredaktör
0155-767 30
kristina.levin@sn.se

Åsa Wallin, nyhetschef och tf. ansvarig utgivare
0155-767 84
asa.wallin@sn.se

Noah O'Rourke Drevfjäll, sajtchef
0155-767 81
noah.drevfjall@sn.se

Jens Alvin, biträdande nyhetschef
0155-767 86
jens.alvin@sn.se

Micael Carnbrand, försäljningschef
0761-38 03 42
micael.carnbrand@ntmmedia.se

Vad innebär meddelandeskyddet?
Meddelarskydd är ett skydd mot röjande eller efterforskning av uppgiftslämnarens identitet. Skyddet ges enligt tryckfrihetsförordningen (SFS-nummer 1949:105) och yttrandefrihetsgrundlagen (SFS-nummer 1991:1469).

TELEFON, VÄXEL
 0155-767 00
(växel öppet vardagar kl 8.00–16.30, kundcenter 8–15)
(vardag före helgdag stänger vi kl 12)

E-POST TILL ANSTÄLLDA
fornamn.efternamn@sn.se