Södermanlands Nyheter - kontaktuppgifter

Kristina Levin, Chefredaktör och ansvarig utgivare
0155-767 30
kristina.levin@sn.se

Åsa Wallin, Nyhetschef
0155-767 84
asa.wallin@sn.se

Anders Boberg, Försäljningschef
016-15 62 15
anders.boberg@sormlandsmedia.se

Sportredaktionen
0155-767 60
sport@sn.se

 

Vad innebär meddelandeskyddet?
Meddelarskydd är ett skydd mot röjande eller efterforskning av uppgiftslämnarens identitet. Skyddet ges enligt tryckfrihetsförordningen (SFS-nummer 1949:105) och yttrandefrihetsgrundlagen (SFS-nummer 1991:1469).

TELEFON, VÄXEL
 0155-767 00
(växel öppet vardagar kl 8-16.30, kundcenter 8-15)
(vardag före helgdag stänger vi kl 12)

E-POST TILL ANSTÄLLDA

fornamn.efternamn@sn.se