Så mycket pengar tjänar sjukvården på aktier

Här är mannen Monica Johansson (S) och Jonas Lindeberg (Vård för pengarna) ska tacka. Mats Widén, 62, är finanschef och det är han som tack vare fondplaceringar ser till att region Sörmland hamnar på plus på sista raden. Men det finns inga garantier att det fortsätter, säger han.

23 maj 2019 18:04

Region Sörmland redovisade för fjolåret ett resultat på 94,1 miljoner kronor. Gott så, men siffrorna bakom visar att det är en chimär i den mening att det är den finansiella verksamheten som bär upp region Sörmlands resultat.

Driften, själva verksamheten, går med stora underskott.

En kvarts miljard kronor gick i fjol till att betala hyrpersonal. Efter årets första tre månader fortsätter personalkostnader att stiga bland annat tack vare fler anställda, men också på grund av dyra lösningar för hyrpersonal.

Patientintäkterna sjönk i fjol, den köpta utomlänsvården ökade, försäljningen av läkemedel ökade också, och sjukvårdsdivisionerna kirurgi, medicin och psykiatrin gick i fjol med över en kvarts miljard i underskott jämfört mot budget.

Och ser man till årets första kvartal är det tack vare Mats Widén och region Sörmlands aktieportfölj som man återigen kan redovisa ett plusresultat, 222 miljoner.

Men då ska man veta att de finansiella intäkterna är 370 miljoner kronor. Det finansiella resultatet kan tillskrivas ett nytt redovisningssystem – nu ska man redovisa marknadsvärdigt, tidigare var det anskaffningsvärdet.

Region Sörmlands portfölj innehåller 4,8 miljarder kronor. 50 procent är placerade i aktierfonder, 40 procent i räntefonder och tio procent i bland annat fastighets- och hedgefonder. Utvecklingen i småbolagsfonder, som utgör stor del av aktiefonderna, har i år stigit med 23 procent.

Stor del av Mats Widéns arbete består i att följa fondutvecklingen, prata med personer som vill att region Sörmland ska investera hos just dem, träffa fondförvaltare och se till att de följer region Sörmland angivna etiska regler. Inga pengar ska investeras i bolag med anknytning till bland annat vapen, pornografi, alkohol, tobak eller som gör fossila avtryck.

­– Vi plockade bort en fond, som gjorde för stora koldioxidutsläpp, säger Mats Widén.

Men när Monica Johansson och Jonas Lindeberg applåderar Mats Widén är han medveten om att lyckan kan vara kortvarig.

­– Klart att det inte kan fortsätta så här. Tittar man på vad bolagen uppger i sina rapporter så är vi på väg in i en lågkonjunktur, säger han.

Då gäller det för Monica Johansson och Jonas Lindeberg att se om region Sörmlands hus.

Pensionspengar används

Pengarna som Mats Widén har till sitt förfogande är pensionspengar.

Sörmland tillsammans med Närke och Västmanland samarbetar vad gäller den finansiella verksamheten. Tillsammans väljer de vilka fonder som ska säljas i vilka man ska investera.

När en fond sålts återinvesteras pengarna i en ny.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Tommy Kägo