Värmepumpsföretag etablerar sig i Nyköping

Ett företag har försvunnit, ett annat har kommit in. Nu har värmepumpsföretaget MVC tagit över i Nyköping.

27 september 2017 22:01

Ett nytt företag har etablerat sig i Nyköping. Det är MVC, Mälardalens Värmepumpcenter, som valt att ta över verksamheten och växa i staden.

– Skälet till att vi etablerar oss i Nyköping är att det har funnits en väldigt stor återförsäljare där, Åkerberg & son, som försvann. Eftersom att vi är stora återförsäljare och jobbar i Sörmland så föll det sig ganska naturligt att ta över verksamheten i Nyköping. Vi ville inte tampas med någon annan och när möjligheten kom så tyckte vi att det var bra att vi kunde växa i nyköpingsområdet, säger Arnulf Ibsen som ansvarar för försäljning och projektering på MVC.

Värmepumpar är en av de mest populära värmekällorna idag. Sedan mitten av 90-talet har försäljningen av värmepumpar ökat stadigt, även om försäljningen har minskat något de senaste åren. En orsak till att denna typ av värmekälla har blivit det utvalda alternativet för många hus- och fastighetsägare är att värmepumpar har en låg miljöpåverkan.

– Värmepumparna i sig är ju ett av de miljövänligaste uppvärmningssätten och jag skulle säga att man på senare tid fått upp ögonen för vilket bra alternativ, framförallt bergvärme, är miljömässigt. Vilket man kanske inte har varit medveten om tidigare. Nu märks det att fler intresserar sig för miljöfrågor och ser hur effektivt det är med bergenergin som ett logiskt alternativ, säger Arnulf Ibsen.

Företaget har i nuläget fyra anställda, varav två nyanställda den senaste månaden, som enbart ska jobba i Nyköping.

En värmepump fungerar som ett kylskåp, fast tvärtom

I ett kylskåp flyttas värmen inifrån kylskåpet till utsidan.

I en värmepump flyttas värme som är lagrad i luft, mark, berg eller vatten, in i huset.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa