VR-glasögon hjälper personal att hantera hotfulla situationer

Med hjälp av toppmoderna VR-glasögon kan personal i riskyrken öva sig på att hantera jobbiga situationer och prata med hotfulla personer på rätt sätt. "Vi har visat upp det för FBI och FN", säger Maria Bauer som varit med och utvecklat idén.

23 april 2019 10:26

Tänk dig att en aggressiv person kommer in till ditt jobb och börjat skrika. Hur skulle du reagera?

Det här är något som medarbetare utsätts för varje dag på sina jobb. Det sker inom såväl polisen, kriminalvården, socialtjänsten, vård, skola och omsorg men även inom handel, vaktbolag, hotell- och restaurang.

Gnestabon Maria Bauer, 44, har därför tillsammans med kriminolog Axel Fors utvecklat idén bakom "D-escalator", en form av träningssimulator där du genom att ta på dig ett par VR-glasögon lever dig in i en digital värld och pratar med en hotfull avatar som reagerar på det du säger.

Syftet är att lära personalen hur de ska agera och prata, för att undvika en våldsam situation.

– Vi har visat upp detta för medarbetare på FBI och FN. Poliser som arbetat på gatan i New York i 20 år sade att det hade kunnat förhindra trauman hos dem, om de i början av sina karriärer hade fått veta hur de reagerar på stress, säger beteendevetaren Maria Bauer.

Hon är en av Sveriges främsta föreläsare som utbildar personal i offentlig förvaltning i att hantera våld och hotfulla situationer. Genom åren har hon utbildat ungefär 150 000 personer runt om i landet.

Tillsammans med professor Marianne Kristiansson har hon skrivit boken ”Hot och våld på jobbet”. Ur det föddes idén att göra kunskapen mer konkret.

– Det började med att en av mina medarbetare frågade, kan man inte göra det här som du pratar om i VR? Kan man inte skapa verkliga scenarier och utsätta en person för en stressig och hotfull situation som personen måste hantera? säger Maria Bauer.

Svaret blev jo, det kan man. Och det har gett stora möjligheter att utveckla utbildningen.

– Jag har alltid sett ett hinder i mitt arbete. Man kan lära ut konflikthantering, grepptekniker och teorier. Men när du väl står framför någon som är ordentligt aggressiv och våldsam, är det enda som spelar någon roll ditt stressystem. Ditt hjärta börjar kanske slå snabbare och du vet inte vad du ska säga. Med det här kan du få kontinuerlig träning i att hantera det, säger Maria Bauer.

Utvecklingen startade under våren 2017 och sedan dess har mycket arbete lagts på att skapa prototyper med olika scenarier som visas på skärmen framför dina ögon.

Mölndals stad är ett exempel som redan har utbildat sin personal. Marias team skapade då en digital värld som ser exakt ut som den verkliga reception där personalen jobbar och tar emot besök varje dag.

Scenariot går ut på att personalen får i uppdrag att ta emot en upprörd man som tränger sig före kön och ropar att han vill ha hjälp med sitt socialbidrag – nu.

Ett annat scenario är taget från en skola där en stökig elev har satt eld på en papperskorg mitt i klassrummet. Beroende på vad du säger, och i vilken ton du säger det, kan du antingen lugna ner eleven, eller i värsta fall starta ett slagsmål.

En annan sörmländsk företagare Maria Fischer, 39 år från Eskilstuna, är en av de som intresserat sig för träningssimulatorn. Bolaget hon är delägare i, Safe Homes and Care i Sverige AB, har sitt säte i Skogstorp.

– Vi tar emot personer med någon form av hot som har bedömts vara i behov av ett skyddat boende. Vi är intresserade av nya innovationer och det här är spännande för oss och vår personal, säger hon.

Den 23 maj hålls ett event i Eskilstuna på Munktell Science Park där produkten ska visas upp bland annat kommuner och Region Sörmland.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Philip Johnsson