Arbetsterapeuten har ett livsviktigt yrke

Behovet av vår kompetens fortsätter att öka runt om i landet, inte minst nu vid rehabilitering av covid-19 patienter, skriver Louise Karlsson, Sveriges Arbetsterapeuter, med flera.
Behovet av vår kompetens fortsätter att öka runt om i landet, inte minst nu vid rehabilitering av covid-19 patienter, skriver Louise Karlsson, Sveriges Arbetsterapeuter, med flera.

Debatt 27 oktober 2020 05:42
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I dag den 27/10 är Arbetsterapins dag. Vi är en otroligt viktig yrkesroll inom många olika verksamheter, men framförallt för väldigt många patienter runt om i landet. Vi arbetsterapeuter arbetar för att möjliggöra en meningsfull vardag för människor – oavsett diagnos eller problematik. 

Alla ska ha rätt till en meningsfull och delaktig vardag utifrån deras egna förutsättningar. Behovet av vår kompetens fortsätter att öka runt om i landet, inte minst nu vid rehabilitering av covid-19 patienter.

 

För oss som arbetsterapeuter pågår nu ett intensivt arbete med målet att de liv som har räddats också ska kunna levas. För många patienter med covid-19 väntar en lång period av rehabilitering. 

Aktivitetsförmåga och behov av stöd för att klara vardagliga aktiviteter behöver bedömas. Flera kommer att behöva hjälpmedel och strategier som underlättar aktivitet och delaktighet i vardagen. De som drabbats av kognitiva nedsättningar och hjärntrötthet behöver kognitivt stöd och tillgång till energibesparande strategier. Hemmiljöer och arbetsplatser kommer att behöva anpassas. Anhöriga och arbetsgivare behöver instruktioner och stöd, liksom övrig vård- och omsorgspersonal vid boenden och inom hemtjänsten. 

 

Till detta snabbt växande behov av rehabilitering efter covid-19 ska läggas alla vars rehabilitering har satts på vänt eller prioriterats bort i det akuta skedet för att kunna hantera den samhällskris vi befinner oss i. Om regionen och kommunerna inte skyndsamt börjar prioritera rehabilitering och beta av den rehabiliteringsskuld coronapandemin satt oss i, riskerar vi att skapa onödiga – och för individen förödande − bestående funktionsnedsättningar och ett ökat, oönskat, beroende av hjälp och stöd från andra. 

De samhällsekonomiska konsekvenserna kommer att växa och bli stora. Framför allt om man inte får stöd att komma tillbaka till arbetet. Kostnader för ökad hemtjänst, sjukfrånvaro och förlorad arbetsinkomst kommer att adderas till en redan överansträngd svensk ekonomi. Vi har inget val – rehabilitering i alla dess former behöver prioriteras.

 

Regeringen har i sin budget gjort rekordstora satsningar på hälso- och sjukvård och omsorg. Nu behöver kommunen och regionen använda dessa resurstillskott smart och mobilisera för att svara upp mot det enorma behovet av rehabilitering som nu föreligger genom att till exempel: 

Förstärka verksamheter med fler arbetsterapeuter och andra professioner som har en specifik rehabiliteringskompetens

Införa funktionen Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering, MAR, i alla Södermanlands kommuner. 

På så sätt säkerställer vi inte bara att alla personer får den rehabilitering de behöver och har rätt till; vi skapar också bättre förutsättningar för den samhällsekonomiska återhämtning som vi i allra högsta grad kommer att behöva i coronapandemins spår.

Ämnen du kan följa