Ett fast EU-handslag för Sörmlands bästa

Från nästa år har aktörer i länet möjlighet att söka pengar från EU:s strukturfonder och program, för olika utvecklingsprojekt, skriver EU-minister Hans Dahlgren med flera.

Från nästa år har aktörer i länet möjlighet att söka pengar från EU:s strukturfonder och program, för olika utvecklingsprojekt, skriver EU-minister Hans Dahlgren med flera.

Foto: Lars Pehrson/SvD/TT

Debatt2020-09-29 05:29
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hälften av alla de beslut som tas på lokal och regional nivå i Sverige påverkas av vad som tidigare bestämts inom EU. EU-samarbetet är en stor del av vår vardag.  Det bidrar samtidigt till att vi kan hantera frågor som inget enskilt land klarar på egen hand. Frågor som jobb och tillväxt, demokrati och miljö diskuteras både i Bryssel och i Nyköping.

Region Sörmland har i dagarna genomfört ett EU-handslag med Sveriges EU-minister Hans Dahlgren. EU-handslaget innebär att Region Sörmland förklarat och ”tagit i hand på” att man aktivt kommer att arbeta för att stärka engagemanget, delaktigheten och kunskapen kring EU-frågor.

Redan före Corona-pandemin stod vi inför stora utmaningar.  En sådan handlade om att ställa om till ett mer hållbart samhälle.  De behov som finns idag behöver tillgodoses utan att äventyra kommande generationers möjlighet att påverka sina behov. För att klara detta måste vi arbeta både strategiskt och målinriktat.

Därför har nu Region Sörmland beslutat att fördjupa regionens insatser för hållbar utveckling. Det ligger helt rätt i tiden eftersom regionen precis beslutat om en inriktning för det internationella arbetet.

EU har sedan länge en politik för att stötta regioner runt om i Europa. Från nästa år har aktörer i länet möjlighet att söka pengar från EU:s strukturfonder och program, för olika utvecklingsprojekt för att möta behoven i Sörmland. Ett gott samarbete med kommunerna, andra aktörer i länet och grannregioner skapar goda förutsättningar att möta de behov som finns och skapa en positiv utveckling.

Från årsskiftet finns också möjlighet att nyttja EU-medel för investeringar som syftar till återhämtning efter pandemins framfart. Det handlar om investeringar med gröna och digitala förtecken, så att samhället blir bättre rustat för framtiden. Konkret kan det handla om digitalisering inom hälso- och sjukvården, digitala kompetenshöjande utbildningar och investeringar i infrastruktur som gör våra transportsystem mer hållbara. Det behövs ökad delaktighet, ökat engagemang och bättre kunskaper om arbetet i EU för att nyttja dessa möjligheter som EU-medlemskapet ger. 

Vi tre företräder olika beslutsnivåer och har olika perspektiv på EU-frågor. Men vi förenas i en samsyn om att Sverige behöver ha en starkare röst i EU. EU-handslaget är ett startskott för det arbetet.