Färre kontroller för diabetiker oroar

Nyköping 14 april 2021 05:45
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi med diabetes ty- 2 har ju kallats till ögonkontroll varje år tidigare. I mitt fall 23 stycken årskontroller men nu får jag besked om att årskontrollen kommer att ske vart tredje år i Nyköping. Vi som har ögonproblem kan vända oss till Stockholm eller Örebro istället. Varför gör Region Sörmland på detta vis? Bristande kunskap hos ledningen skulle jag tro. Förstår ni inte att vi riskerar att förlora synen? Skärpning emotses.

Otto

Ämnen du kan följa