Nyköping bör locka med nytt hemma utanför staden

Framtidens nya Nyköpingsbor borde få chansen att hitta mer av det som Bo i Nyköping-kampanjerna så länge har lockat med: ett nytt hemma utanför staden.

Sörmland 16 april 2021 05:21
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Nyköping skrotar sitt 700-mål för inflyttningen. Behovet av nya invånare ska hanteras på annat sätt än fast fixerade mål. 

I Nyköping har 500-målet som blev till 700-målet funnits med länge och färgat utvecklingsambitionerna. Nu ska inflyttningen rulla på bra utan ett uttalat fast mål för befolkningsökning. Om vi får tro kommunalrådet Urban Granström (S) i SN 9/4. 

Respekt för den ambitionen, men siffrorna spelar roll. När en kommun – eller ett företag – ska utvärdera sin verksamhet är ofta just prestation i förhållande till mål som bedöms. Mätbara mål är ofta bra mål och de skärper fokus. 

 

För Nyköping har 2000-talet varit lyckat på många sätt. En växande, attraktiv inflyttningsort har sålts in med Bo i Nyköping-kampanjen och sedan följts upp med handfast statistik över att många faktiskt flyttar in. Så har det varit 20 års tid. Även om inflyttningen ofta missade själva målet. 

På andra, mer hårt prövade håll i landet skulle det här ses som en lyxdiskussion. Inflyttningsmål eller inte spelar föga roll där fler hellre drar än flyttar in. Nyköping och övriga tre kommuner i östra Sörmland har den stora fördelen att vara attraktiva platser inom en stark tillväxtregion. Oavsett om vi ser östra länsdelen som del av det utvidgade Mälardalen eller av ett Vision East Sweden. Östsvenska handelskammaren har ju valt att lyfta fram området från Stockholm till Östergötland som ett tillväxtens pärlband längs Östersjökusten.

 

Den som vill tänka nytt utvecklingsstrategiskt har nu ett gyllene tillfälle. Bara för att kommunen som helhet kan sägas växa på så bra att ett fast mål inte längre behövs, kan nya inflyttningsmål var nyttiga. 

Fortfarande finns en fast norm att stad driver befolkningstillväxt. Landsbygd och mindre orter utgör möjligen fint garnityr. Men minns då att Bo i Nyköping-kampanjen verkligen sålt in östra Sörmland med dess vackra landsbygd och skärgård, mer än dess asfalt. Samhällsplanerare och folkvalda jobbar med visionen Nyköping 2040, där landsbygd och mindre tätort fått lite mer uppmärksamhet än tidigare. Våga utmana centralortsperspektivet ytterligare. Jobba för hållbar tillväxt med kraft utanför stadsgränsen. 

 

Alla längtar inte till en stad, även om man kanske lämnar en för att få flytta hit. En kommun som Nyköping kan erbjuda en variation och en mångfald av boendemiljöer, inte bara på vackra bilder. Nära stad och nära det urbana, men utan att det täta och trånga är huvudutbudet.

Sätt nya tillväxtmål för landsbygd och mindre tätort. Pröva möjligheterna. På mindre orter och landsbygd finns inte mycket av kommunalt ägd mark att bebygga, men det går att visa intresse och inbjuda till diskussion. Vad kan vi bygga utan att föröda värdefull jordbruksmark? En tillväxt som ökar andelen Nyköpingsbor utanför staden vore inte bara av lokalt intresse. Befintliga bostäder på mindre orter och landsbygd kan kompletteras med nytt, i syfte att få till flyttkedjor och locka nyinflyttare som inte bara jagar ett sommarställe.

Ett skifte från en dominerande urban planeringsgrund ger nya idéer utrymme. Bryt ned det stora målet till handfasta delmål. Ska Tystberga växa med 15 åretruntboende per år? Ska Stigtomta klara att plus 50? Nog kan Runtuna plussa på tio i snitt? Hur många kan då hitta till Råby, till Ålberga? En god och hållbar tillväxt går att nå via det lilla, och det kan ge mer än vi anar.

Olof Jonmyren

Ämnen du kan följa