Bostadsbyggandet riskerar att tvärnita i Sörmland

Sverige 7 juli 2020 05:12
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ekonomiska kriser brukar övergå till en kris på bostadsmarknaden. När människor blir arbetslösa och den ekonomiska osäkerheten växer sjunker efterfrågan på bostäder – vi vågar helt enkelt inte göra stora investeringar. Redan nu har åtta av tio företag märkt av en allt sämre orderingång och flertalet flaggar för en minskning på 20 procent. Arbetslösheten stiger snabbt i Sverige och lär passera tio procent redan i höst.

Läget på bostadsmarknaden i Nyköping-Oxelösunds arbetsmarknadsregion var kritiskt redan före coronakrisen. 2018 och 2019 byggdes knappt 670 bostäder i hela regionen – en bra bit ifrån de 813 bostäder som enligt Boverket hade behövts. Om inte motåtgärder vidtas kommer vi att få se ett ökande glapp mellan behov av och produktion av nya bostäder.


Vi riskerar att få en negativ spiral. Fallande efterfrågan leder till lägre priser. Lägre priser betyder att det blir svårt att få lönsamhet i nybyggnadsprojekt. Färre nya bostäder kommer att produceras. I kombination med att vi redan har dålig tillgång på byggbar mark kommer det att ytterligare förvärra den bostadsbrist vi redan idag brottas med. 


En dåligt fungerande bostadsmarknad är förödande för ekonomin men det är också främst ett hinder och ett problem för alla som är i början av sin karriär, som saknar ett eget sparande eller som helt enkelt är trångbodda. Därför behöver både stat och kommuner skyndsamt gå fram med tre prioriterade åtgärder som kan stärka upp bostadsbyggandet: 


1. Frigör mer mark att bygga på. För att kunna bygga bostäder krävs det byggbar mark. Ju mindre mark som finns tillgänglig, desto dyrare blir det att bygga. Att nästan hälften av Sveriges yta räknas som riksintresse är därför olyckligt. För att förhindra en bostadskris krävs en mycket skyndsam minskning av antalet riksintressen.


2. Snabba upp processerna för att bygga. När initiativ redan tagits för att bygga tar processerna ofta alltför lång tid. Långsamma planprocesser, överklaganden och tidskrävande bygglovsprocesser leder till att byggandet försenas ytterligare. Därför krävs nu åtgärder som snabbar upp plan- och byggprocesserna.


3. Gör det lättare att låna till en bostad. För att mildra konsekvenserna av den ekonomiska krisen måste hushållens ekonomiska möjligheter att finansiera ett eget boende stärkas. Därför måste Finansinspektionen permanent ta bort det andra amorteringskravet och kravet på kontantinsats minska.


En kris slår alltid hårdast mot de som har det svårast ekonomiskt. Men med rätt åtgärder nu kan vi förhindra att en krasch på bostadsmarknaden leder till att många människor förlorar sina chanser till en egen bostad. 

David Johnsson, VD Trä- och Möbelföretagen 
Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef Byggföretagen

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Nyköping

Ny bilbrand på eldhärjad plats

Arbetsmarknad

Soldat får ersättning för förfrysta fötter

Brott & Straff

Grovt brott i Vansbro – en person anhållen

Fotboll

Vecchias dubbel räckte inte till seger: Tufft

Friidrott

Berglund satte udda svenskt rekord

Visa fler