C: Svik inte de utsatta barnen

Norrköping 3 juli 2020 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Debatten kring ”Lilla Hjärtat” har satt fokus på hur vårt samhälle kan bli bättre på att se till barnets bästa. Centerkvinnorna har fördjupat sig i de lagförslag som nu utreds av socialutskottet där Martina Johansson (C) är vår drivande riksdagsledamot. 

Utgångspunkten att det är barnets bästa som ska vara avgörande i en fråga om ett barn kan återgå till sina biologiska föräldrar efter ett omhändertagande. Idag är det som utreds enbart grundorsaken till omhändertagandet istället för helheten. För att ytterligare förstärka det behövs en obligatorisk uppföljning vid en återgång till de biologiska föräldrarna. I nuläget har inte socialtjänsten rätt att följa upp familjen. Vi menar att samhället sviker både barn och föräldrar genom att lämna dem utan uppföljning. Det behövs också en översyn av sekretessen. Barn som i förtroende berättar om dåliga hemförhållanden ska kunna göra det utan att föräldrarna får veta vad som sägs i varje enskilt fall.

Vi behöver organisera polis, skola, socialtjänst och rättsväsende på ett sätt så dialogen mellan samhällets skyddsinstanser blir enklare. Komplicerade ärenden ställer stora krav på de personer som arbetar med frågorna. För lyckat resultat krävs att alla inblandade har den kunskap, kompetens, resurser och förutsättningar som behövs för att kunna genomföra arbetet. Vi vill att: 

  Våra mest utsatta barn får en egen tjänsteperson som hjälper barnet till trygghet. Här får inte sekretessen vara ett hinder. 

  Alla godkända familjehem registreras i en nationell databas för att arbeta mer effektivt och säkra kvaliteten över kommungränser. 

  Anonymitet i samband med inledningen av en orosanmälan utreds. Idag måste namnet på den person som gör en orosanmälan delges föräldrarna om de frågar. Det händer att föräldrar blir hotfulla i samband med att det framkommer vem som anmält. Personer som finns runt ett barn ska inte behöva acceptera våld eller hot om våld. Man ska inte känna otrygghet för att man försöker hjälpa någon annan.

Ett beslut om omhändertagande är en stor åtgärd och något som ska ske när det inte finns andra alternativ. Det är viktigt att ”Lilla Hjärtat” inte gör att pendeln slår över till att familjehemsplacera ett barn i det fall det finns alternativa lösningar. I regel är det att föredra att barnet får växa upp i sin biologiska familj. För att det ska fungera i praktiken är det viktigt att ge stöd till föräldrar som behöver det. Vi vill samtidigt uppmana alla som kan att ställa upp som familjehem. Samhället behöver den insatsen och Du kan göra en ovärderlig insats för en annan människas hela liv. 

Trine Platou Vikinge, ordförande Centerkvinnorna Linköping City
Anna Edebo, ordförande Centerkvinnorna Norrköping

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Trosa

”Fullständig kalabalik” på Trosa havsbad i helgen

Gnesta

Nedfallna träd blockerade väg 856

Arbetsmarknad

Soldat får ersättning för förfrysta fötter

Brott & Straff

Grov misshandel i Norrköping – två gripna

Brott & Straff

Hjältarna från moskéskjutningen får medalj

Visa fler