Mångfald i styrelsen – bästa riskförsäkringen

Sörmland 24 mars 2021 05:39
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Rätt mix av erfarenhet, kunskap och perspektiv i styrelserummet är särskilt viktigt i tider av kris. 

Många företag befinner sig just nu i en unikt utmanande situation. Varje företagsledning och styrelse gör rätt i att ha god krisberedskap, men få hade kunnat förutspå en sådan omfattande och krävande situation som covid-19 skapat. För vissa har förutsättningarna kastats om helt och plötsligt befinner sig bolaget på okänd mark. Vad gör vi nu? Vilken väg ska företaget gå? Behöver vi helt ompröva vår affärsmodell? Inga enkla frågor att svara på, särskilt inte om man dessutom står inför ett tufft ekonomiskt läge och med oroliga medarbetare och kunder. 

 

Det är i sådana tider värdet av en kompetent och erfaren styrelse är som tydligast. Den kan och bör vara en stor tillgång för att företaget ska ta sig igenom krisen på bästa sätt. Att segla i medvind är lätt, det är när vinden vänder och molnen hopar sig som företagets grund och uppbyggda stabilitet sätts på prov. I tider av kris och när det är läge för omställning och affärskritiska beslut, är rätt erfarenhet i styrelserummet ovärderlig.

En styrelse behöver ledamöter med integritet och bidrar med viktiga perspektiv, kan tänka ett steg längre och fatta beslut, oavsett var i en process företaget befinner sig. Det ligger i ägarnas intresse att styrelseledamöterna kommer från olika håll, med olika bakgrunder, erfarenheter och nätverk. För att lyckas forma en varaktigt stark och hållbar styrelse är mångfalden en viktig parameter. Det sistnämnda handlar om mer än könsfördelning, det omfattar även ålder, etnisk och kulturell bakgrund. 

 

Hur ser det ut i våra styrelserum, tänker ägarna på vikten av en god sammansatt styrelse och vilken tillgång denna bör vara för verksamheten? Många gör det, men vi vill påstå att det kan bli bättre. Både när det gäller att som operativ ägare ta steget och tillsätta externa ledamöter, och för ägare i större bolag med en formaliserad valberedning att utforma tydliga riktlinjer och direktiv som omfattar dessa frågor – samt att följa upp att de efterlevs.

Med jämställdhet och mångfald i styrelserummet minskar risken för att styrelsen kör i diket och fattar beslut utifrån bristande erfarenhet och ett alltför snävt och likriktat perspektiv. Samtidigt som bästa förutsättningar för god lönsamhet och en hållbar ekonomisk utveckling skapas – det visar undersökningar tydligt.

 

Uppmaningen till bolagsägare, valberedningar och andra som påverkar styrelsens sammansättning är att satsa på jämställdhet och mångfald. Det är den bästa riskförsäkringen, inte minst med bakgrund av tider som dessa.

Jonna Hedlund, projektledare 100-listan, Östsvenska Handelskammaren, Jessica Steén, styrgruppsledamot 100-listan, ett initiativ för att öka styrelsekompetensen i regionens företag.

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Sörmland

Kartläggning visar: 30 storbolag utan kvinnor i styrelsen

Sörmland

Här står kompetenta kvinnor i kö för styrelseuppdrag

Sörmland

Lista: Storbolagen med enbart män i styrelserummet

Ledare

Ledare: Enkönade bolagsstyrelser är en dålig affär

Liverapportering

Isabella Lövin (MP) lämnar politiken