Närproducerat bättre även för skönhetsvård

Inom exempelvis livsmedelsbranschen ser vi en tydlig trend att människor vill köpa mer lokalt och ekologiskt för att gynna både miljön och den egna hälsan. Det är dags för skönhetsbranschen att göra motsvarande resa, skriver Göran Agardh, ASBB.

Inom exempelvis livsmedelsbranschen ser vi en tydlig trend att människor vill köpa mer lokalt och ekologiskt för att gynna både miljön och den egna hälsan. Det är dags för skönhetsbranschen att göra motsvarande resa, skriver Göran Agardh, ASBB.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2021-02-24 04:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Hållbarhet är numera en nödvändighet i de allra flesta branscher. Det gäller allt från material, förpackning och innehåll till resursanvändningen i produktionen. Skönhetsbranschen har en väg kvar att gå och det finns viktiga lärdomar att dra från andra håll.

Den moderna skönhetsbranschen är en internationell mångmiljardindustri. Många varumärken är globala och reklamen ser likadan ut oavsett om den visas i Sydney eller Stockholm. Branschen har emellanåt varit ifrågasatt, framförallt gäller det hur produkterna tillverkas. Djurtester har bannlysts av många tillverkare och länder, men dessvärre inte alla. Det finns även problem kring produkternas innehåll och miljöpåverkan av bland annat mikroplaster och PFAS – ämnen som är svårnedbrytbara och vanligt förekommande i olika konsumentprodukter, däribland smink och hudvårdsprodukter. I Sverige verkar bland andra Naturskyddsföreningen för att helt förbjuda PFAS i konsumentprodukter.

Alla skönhetsprodukter på den svenska marknaden är under Läkemedelsverkets kontroll, vilket innebär miljö- och hälsokrav och att de måste följa EU:s regelverk. För konsumenten kan det ändå vara viktigt att veta hur mascaran eller hudkrämen har tillverkats och vad de innehåller. Att varumärket är välkänt är oftast det enda konsumenten har att förhålla sig till. Det blir då ett antagande om att ju större och mer välkänt ett varumärke är, desto troligare att produkten är hållbar. Men ofta är det precis tvärtom.

I Sverige har det på senare år vuxit fram nya varumärken inom skönhetsbranschen. Gemensamt för många av dem är ett fokus på hållbarhet och att produkterna är tillverkade med större hänsyn till hälsa och miljö. Genom lokal tillverkning finns också en stark försäkran om att den sker på ett etiskt försvarbart sätt. Att det går rätt till är fullt möjligt att kontrollera, till och med för den enskilde konsumenten.

Dessa mindre lokala tillverkare har en tuff situation. De slåss mot en massiv marknadsföring från globala jättar och den exklusivitet de förmedlar. När det synbart enkla och närproducerade ställs mot internationell glamour blir konsumentens val ofta till jättarnas fördel.

Om transparensen var större och konsumenterna fick bättre kännedom om hur tillverkningen av skönhetsprodukter går till är det inte säkert att de skulle göra samma val. Precis som i andra branscher borde det vara en självklarhet med full transparens. Inom exempelvis livsmedelsbranschen ser vi en tydlig trend att människor vill köpa mer lokalt och ekologiskt för att gynna både miljön och den egna hälsan. Det är dags för skönhetsbranschen att göra motsvarande resa.

Med en ökad medvetenhet hos konsumenterna kan vi få en mer hållbar skönhetsbransch. Det är bättre för både miljön och klimatet, liksom för vår ekonomi och sysselsättning.

Innehållet är viktigare än ytan. Det kan låta som en paradox när det kommer från vår bransch, men inte desto mindre är det sant.