Nu behövs kraftsamling för jobben

Sverige 2 juli 2020 05:57
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tusentals människor har avlidit i covid-19 och åter tusentals är på väg tillbaka efter svår sjukdom. Samtidigt befinner sig svensk ekonomi i djup kris. För många av Svenskt Näringslivs medlemsföretag har kunderna helt eller delvis försvunnit. Vi har träffat och pratat med många företagare som denna vår sett sina livsverk gå under. Sedan krisen inleddes har 16 633 ( varsel 1390 + korttidspermittering 15 243) personer i Södermanland antingen blivit arbetslösa eller korttidspermitterade.

Svenskt Näringsliv har presenterat ett offensivt paket för att rädda jobben och för att Sverige efter pandemin ska vara ett land som kan möta framtiden med tillförsikt och optimism. 

Arbetsförmedlingen talar om en arbetslöshet som fortsätter att stiga och en ungdomsarbetslöshet som går över 100.000 personer. Risken är att den höga arbetslösheten biter sig fast med ekonomiska och sociala konsekvenser som följd. Därför krävs åtgärder som räddar jobben och stärker konkurrenskraften.  

Det kommer en tid efter den akuta krisen. Kan sunda och välfungerande verksamheter klara sig igenom detta så kommer återstarten bli så mycket enklare. Men det kommer inte att räcka. Ska svenska företag ta den ledarroll som krävs för att jobben återigen ska bli fler så behöver vi ta tag i svensk ekonomis långsiktiga utmaningar.

Svenskt Näringsliv kommer därför löpande under året presentera reformer som stärker svensk konkurrenskraft, skapar nya jobb och löser de strukturella problem som krisen gjort än mer akuta.

En del kan genomföras mer eller mindre omedelbart, annat kommer ta längre tid. 

I det första jobbpaket som presenterades i dagarna fanns bland annat följande punkter med:

  Tryggat investeringsklimat och tydliga förutsättningar. Inga höjda skatter på jobb och företagande.

  Stärkt kunskapsekonomi med FoU-paket.

  Förbättrad kompetensförsörjning genom tryggad rörlighet och arbetskraftsinvandring.

  Utbyggd digital infrastruktur för Sveriges konkurrenskraft.  

  Minskade kostnader att anställa genom sänkt arbetsgivaravgift. 

Vi vet vilken kraft det finns i svenska företag. Nu handlar det om att fullt ut släppa lös denna kraft och återstarta Sverige. Då kan svenska företag fortsätta skapa välstånd och nya jobb, men också ta global ledning i klimatomställningen och i den digitalisering som fått ytterligare fart under pandemin. Därför är vi framtidsoptimister.

Sofia Sjöström, regionchef Svenskt Näringsliv
Jan-Olof Jacke, VD Svenskt Näringsliv

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Nyköping

Ny bilbrand på eldhärjad plats

Arbetsmarknad

Soldat får ersättning för förfrysta fötter

Brott & Straff

Grovt brott i Vansbro – en person anhållen

Fotboll

Vecchias dubbel räckte inte till seger: Tufft

Friidrott

Berglund satte udda svenskt rekord

Visa fler