Oxelösund ska inte vara sämst i landet

Kommunens kunder, framför allt inom hemtjänsten, far illa och känner otrygghet, skriver Oxelösundspolitikerna Katarina Berg (M) och Dag Bergentoft (M).
Kommunens kunder, framför allt inom hemtjänsten, far illa och känner otrygghet, skriver Oxelösundspolitikerna Katarina Berg (M) och Dag Bergentoft (M).

Debatt 10 februari 2022 05:26
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi tänker inte låta Socialdemokraterna stå oemotsagda!

I SN den 26 januari rapporterades det att inom hemtjänsten kommer 24 olika hemtjänstanställda till en kund/hemtjänsttagare under 14 dagar. Då inte inräknat med personal från larm, matinköp, städ, hemsjukvård. I Oxelösund är vi sämst i landet jämfört med andra kommuner.

Socialdemokraterna har alltid styrt i Oxelösund. Ordföranden i vård- och omsorgsnämnden Linus Fogel har styrt sin nämnd under sju år med den yttersta makten och det har bara blivit sämre. Det handlar om ledning och styrning och av detta har vi sett en väldigt hög personalomsättning, språksvårigheter hos personal, patientsäkerhet som är undermålig. Och det bara fortsätter och fortsätter. Anmälningar både om Lex Sarah som till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

 

Kommunens kunder, framför allt inom hemtjänsten, far illa och känner otrygghet. 

Vi värnar att var och en får den trygga omvårdnad som denne har rätt till. Socialdemokraterna skriker högt om nej till ”vinster i välfärden”. Men i Oxelösund driver S och V förluster i den kommunala välfärden genom otrygghet och oordning i organisationen. Dessutom är det ett svek till den personal som gör ett fullgott arbete i dag.

Men enligt SN uttalar sig ordföranden Linus Fogel: "Det är inte värdigt med så många olika ansikten. En planerad åtgärd är att följa upp under våren". Häpnadsväckande. Det har ju inte fungerat med omorganisationerna med målet få ner kostnaderna med bättre service och högre trygghet.

 

Den 3 januari lämnar Linus Fogel information till SN att den ordinarie personalen ska göra hembesök hos målgruppen över 80 år, som i dag inte har någon insats Det för att informera vad som erbjuds av kommunen. Det är väl bra. Men prioritera att få ordning på det som inte fungerar i dag och lägg inte fler pålagor på personalen. Rätt och godkänd personalkompetens och följ upp den egna verksamheten. Det är väl ingen skillnad på uppföljning och kravställning på den egna kommunala verksamheten som för privata utövare.

 

Den enskilde ska alltid ha självbestämmande och delaktighet. Personalens kompetens är grunden för att ge både hög service och trygghet som till exempel funktionsbevarande och rehabiliterande arbetssätt. Att genomförandeplanen alltjämt är uppdaterad och säkerställer den enskildes rättigheter och möjligheter. Ett förhållningssätt som inbjuder att få framföra sina åsikter och önskemål.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa