Rädda klimatet genom att satsa på cyklisterna

Nyköpings kommun 31 mars 2021 04:54
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nyköping växer så det knakar. År 2030 beräknas Nyköpings kommun ha 65000 invånare. Samtidigt måste våra utsläpp minska för att rädda miljön och klimatet, men också för vår hälsas skull. Förra året satte Nyköpings kommun upp en koldioxidbudget som innebär att våra utsläpp måste minska med 19 procent årligen fram till 2045. 

I dag står bilar för en stor andel av utsläppen i Nyköpings kommun. Vid resor på en till fem kilometer dominerar bilen som färdmedel. Förutom utsläpp så skapar detta en trafiksituation som är både ohållbar och farlig. På grund av just trafiksituationen skjutsas till exempel nästan varannan skolelev i bil till skolan och en ond cirkel uppstår då detta skapar fler farliga trafiksituationer som gör att fler barn skjutsas och utsläppen ökar.

 

Nyköpingsborna uppger att restiden är den främsta faktorn vid val av färdmedel. Detta stämmer väl med andra undersökningar i Sverige och världen. För resor kortare än fem km är cykeln ett bra och snabbt alternativ till bilen som dessutom minskar utsläppen. För att öka cyklandet krävs dock åtgärder i trafikmiljön för cyklister.

Vi i det partipolitiskt oberoende nätverket Grön Framtid i Nyköping har tagit fram ett förslag på hur man kan uppmuntra till ökat cyklande och minska bilresorna. En del i vårt förslag är att göra om alla cykelpassager längs huvudleder och huvudcykelstråk till cykelöverfarter för att förbättra cyklisternas framkomlighet och säkerhet. I detta arbete bör också cykelbanornas utformning och underhåll ses över. Vi föreslår även att möjligheten till genomfart med motorfordon begränsas i centrum för att minska biltrafiken och öka säkerheten för cyklisterna. I förslaget ingår också att omvandla bilvägarna i Nyköpings centrum till cykelgator där bilisterna ska anpassa sig till cyklisterna.

 

Vi anser att detta förslag kommer att öka framkomligheten och säkerheten för cyklisterna vilket i sin tur leder till ökat cyklande och minskade utsläpp så att kommunen kan leva upp till koldioxidbudgeten. Det leder också till att våra barn tryggare kan cykla till skolan. Vårt förslag kommer att presenteras och diskuteras vid ett möte den 14 april. Allmänhet och politiker önskas varmt välkomna. Länk till mötet finns i Grön Framtids Facebookgrupp.

Eva- Lena Rudsäter, Fredrik Ivarsson, Leif Österlund, Mia Rolandsdotter, Peter Sellén, Tim Lundström, Åsa Fritioff, aktiva i nätverket Grön Framtid i Nyköping

Ämnen du kan följa