S: Vi stärker arbetet för att bekämpa våld mot kvinnor

Socialdemokraternas ambition är att Sverige ska vara världens bästa land för flickor och kvinnor.

Sörmland 3 juli 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Därför prioriterar vi sedan länge arbetet mot mäns våld mot kvinnor. Nu intensifierar den socialdemokratiskt ledda regeringen arbetet med 40 nya åtgärder. 

Vi socialdemokrater har en stolt historia. Vi har byggt ett av de mest jämställda länderna i världen. Vi har reform för reform ökat kvinnors trygghet och makt. Stefan Löfvens regering har infört samtyckeslagen, skärpt straffen, byggt ut Polisen och ökat det statliga stödet till kvinnojourerna mångdubbelt. 

Regeringen tog under förra mandatperioden fram en nationell strategi för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Det är ett arbete som fortsätter tills varje kvinna är trygg. Därför presenteras nu politik på 40 punkter för att bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

Bland annat ska stödet till unga som har utsatts för våld stärkas ytterligare. Insatser ska riktas till unga män som utövar våld och kontroll i sina relationer för att de ska upphöra med våldet. 

 

Också skyddet för barn vars föräldrar utövar våld ska stärkas ytterligare. Umgänge med en förälder får inte ske på bekostnad av ökad rädsla, otrygghet eller psykisk ohälsa.

Vården för våldsutsatta kvinnor ska förbättras och socialtjänstens arbete mot mäns våld mot kvinnor ska förstärkas. 

Kommuners skyldigheter när det gäller våldsutsattas rätt till egen bostad behöver förtydligas. Möjligheten att ge förtur till bostad för våldsutsatta och deras barn bör säkerställas. 

 

En utredning ska överväga om det finns skäl att stärka det straffrättsliga skyddet mot psykiskt våld. En utredning ska överväga om kvinnohat som motiv ska vara grund för straffskärpning. Det ska bli enklare att utfärda kontaktförbud och lättare att sätta fotboja på de som förföljer kvinnor. Straffen för den som bryter kontaktförbud ska skärpas. Det är några av flera straffskärpningar.

Läs hela åtgärdsprogrammet med de 40 punkterna på regeringens hemsida. 

Redan tidigare har regeringen bland annat skärpt straffen för grov våldtäkt och infört samtyckeslagen samtidigt som landets kvinnojourer fått mer resurser.

Vi Socialdemokrater vet att arbetet mot mäns våld mot kvinnor går hand i hand med arbetet för jämställdhet och ett starkt samhälle. Vi fortsätter framåt tills trygghet gäller alla.

Caroline Helmersson Olsson, Hans Ekström och Inge Ståhlgren, socialdemokratiska riksdagsledamöter Sörmland

Ämnen du kan följa