Sörmland behöver ett starkare ledarskap

Sörmlands smittskyddsläkare Signar Mäkitalos fantastiska arbete är uppskattat av många, men den politiska majoriteten har länge vägrat honom tillträde till regionstyrelsen, skriver Johan Frondelius (KD), Ewa Callhammar (L), Magnus Leivik (M) med flera.

Sörmlands smittskyddsläkare Signar Mäkitalos fantastiska arbete är uppskattat av många, men den politiska majoriteten har länge vägrat honom tillträde till regionstyrelsen, skriver Johan Frondelius (KD), Ewa Callhammar (L), Magnus Leivik (M) med flera.

Foto: Veronica Karlsson

Debatt2021-06-17 05:32
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den globala pandemin har slagit hårt mot Sverige och Sörmland. Enastående insatser har genomförts av medarbetare och chefer i sjukvården – men det politiska ledarskapet lyser med sin frånvaro. Sedan pandemins utbrott har över 300 personer avlidit på sjukhus, och ännu fler har avlidit i hemmen. 

Sjukvården har tvingats till att ställa om, och många medarbetare har gjort stora personliga uppoffringar, inte sällan med konsekvenser för närstående som också får bära ett stort lass i vardagen. Omställningen har resulterat i att annan vård, även prioriterad cancervård, behövt senareläggas. Sörmlands omfattande vårdköer har med andra ord blivit ännu längre.

För närvarande står 4 000 sörmlänningar i kö på en beslutad behandling eller operation. Ännu fler väntar på att få träffa en läkare. Att tro att vårdköerna skulle försvinna av sig självt är en utopi. Det krävs tydligt politiskt ledarskap som prioriterar mellan insatserna och ger handfast vägledning. Socialdemokraterna har aldrig varit bra på att bekämpa vårdköerna, och de blir inte bättre av att köerna blivit ännu längre under pandemin. 

Sörmland har kommit långt med att vaccinera befolkningen, och vi vill rikta ett särskilt tack till de medarbetare och chefer som organiserat denna logistiska utmaning. Och då finns det också anledning att påpeka att den politiska ledningen lyst med sin frånvaro; de har abdikerat. En politisk ledning behövs för att ta ställning till de stora principiella vägvalen, stötta och uppmuntra. 

Region Sörmland ansvarar för att anställa den smittskyddsläkare som har särskilda befogenheter kring smittskydd och ska samordna länets insatser för att bekämpa spridningen av pandemin. Sörmlands smittskyddsläkare Signar Mäkitalos fantastiska arbete är uppskattat av många, men den politiska majoriteten har länge vägrat honom tillträde till regionstyrelsen. Vi tycker att det är anmärkningsvärt att smittskyddsläkaren under ett helt år inte tillåtits närvara hos sin uppdragsgivare.   

Oppositionen, bestående av Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna, har föreslagit riktade lönesatsningar om 7 500 kr till samtliga medarbetare i Region Sörmland och en extra satsning om 5 000 kronor till de som jobbat inom covid-vården. Till dessa föreslagna satsningar har Socialdemokraterna, Vård för Pengarna och Centerpartiet röstat nej! 

Sörmland och sjukvården behöver ett starkare ledarskap, som vågar prioritera och som inte duckar för de svåra vägvalen. Sörmland förtjänar helt enkelt bättre.