Tillsammans bestämmer vi vad som är värdefullt

Nyköping 10 oktober 2020 05:23
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Respekt för olikheter och respekt för människors lika värde är vår utgångspunkt. Praktisk demokrati helt enkelt. Jämställdhet betyder att var kvinna och var man bemöts och möts som en jämlike . 

Demokrati i vardagslivet betyder, bland mycket, att maktmissbruk ska bekämpas i smått som stort: i bostadsområdet som i stadshuset. Översitteri och förminskning av människor i vår omgivning är både förkastligt och föraktligt. Det gäller ung som gammal, det gäller kvinna som man.

 

En upplyst social dialog accepterar aldrig attityden om ”Vi” och ”Dom”. Det går att lösa problem och uppnå behov om vi möts i en vilja av respekt, i ”ögonhöjd”. Det förutsätter naturligtvis att myndigheter och medborgare tar ansvar för de förändringar som parterna kommer överens om. Vi utgår från att var och en i samarbetet deltar efter förmåga. Klokhet mäts inte i utbildning och social status. Klokhet visar sig hos var och en av oss i öppenhet och vilja att pröva olika lösningar i en öppen dialog för att nå målet om en samverkan där deltagarna känner att de bidragit till bättre gemensamma förhållanden och förhoppningsvis fått några av sina önskningar tillgodosedda.

Ett öppet samtal förutsätter att alla deltagare har rätt och möjlighet att höja sin röst under trygga förhållanden och bli hörda utan begränsande formaliteter. Att alla ges utrymme och stimuleras att säga sin mening utan att avbrytas eller ifrågasättas. Ibland behövs olika verktyg och tillvägagångssätt tas till för att nå målet om att mötas som jämlikar var vi nu befinner oss i samhället.

 

Vårt Nyköping är en mångkulturell kommun, men tyvärr också splittrad, vilket kommunens välfärdsundersökningar visar med stor tydlighet. Brandkärr är den del av vår kommun där de boendes ekonomiska och sociala villkor är svagast. Det är också den del av kommunen där röstdeltagande är lägst, vilket bland annat kan tolkas som förtroendet för kommunens politiker och förvaltningar är lågt. Det kan också tolkas som att medborgare i Brandkärr känner att kommunens beslutande inte lyssnar och inte bryr sig om deras villkor. 

Vi vill lyssna, samtala och agera för att skapa förhållanden som präglas av öppenhet, lyhördhet och respekt och verkliga förändringar.

Sofia Amloh (S), ordförande i personal- och jämställdhetsutskottet, Torbjörn Olsson (C), ordförande i kompetens- och arbetsmarknadsnämnden, Kent Pettersson (S), 1:a vice ordförande i kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Rättsprocessen

Friande dom efter knivdåd i Brandkärr

Nyköping

Ingen trängsel i butikerna på Black Friday

Fotboll

Därför är Bissarnas säsong sämst någonsin: "Man mår skit"

Nyköping

Fyra män åtalas efter dödsskjutningen

Nyköping

Kommunen missar mål om andel miljöbilar

Visa fler