Bättre väg till Ålberga stationssamhälle

Ålberga 24 oktober 2020 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Med start från före detta riksettan – väg 800. Väg 501 till och genom Ålberga samhälle där behövs en bättre väg.

Vägen är inte reparerad på decennier, vilket resulterat i att vägen är i så pass dåligt skick att stora åtgärder krävs. Det märks att vägen kom till på oxarnas tid, när de stretade upp för Kolmårdsberget och på så sätt fick sin utformning. Sträckan kan helt enkelt jämföras med de norska serpentinvägarna där det vid halka är svårt för skolbussarna att ta sig upp till samhället. Vid dessa tillfällen finns ingen reservväg för bussarna som ska ta eleverna till skolan i Jönåker och Nyköping, det blir då föräldrarnas uppgift att lösa logistiken.

Ortens stora företag, Rösängs gård trafikerar ständigt samhället för att komma till sina ägor i Kiladalen med omnejd. Gården har expanderat och blivit en stor arbetsgivare, något som är mycket positivt för bygden, däremot har det medfört ett ökat slitage på vägen. 

Samtidigt som trafiken ökat har underhållet varit fortsatt eftersatt. Vårt önskemål innebär ordentliga vägrenar och en gång- och cykelväg genom samhället, för ökad säkerhet för boende och företag på orten. 

Trafikverket har skriftligen givit besked till vår förening att Nyköpings kommun måste prioritera vägen inom kommunen. Den politiska ledningen har ej ännu besvarat frågan som vi sänt till dem tidigare i år. Vi hoppas få höra kommunens tankar kring ärendet.  

Vi vill att vägen prioriteras, för att få en godtagbar standard som möjliggör att hela Nyköpings kommun fortsätter växa och utvecklas. Regeringen sköt under sommaren till extra medel till både järnvägs- och vägunderhåll med anledning av bland annat coronapandemin. Delar av tillskottet ska gå till förbättring av vägytans standard på landsbygdvägar, något vi hoppas Trafikverket gör skyndsamt. Det är dags att satsa om det ska finnas rimliga förutsättningar att leva och verka på landsbygden även i framtiden!

Leif Johansson, boende i Ålberga och medlem i Kiladalens socialdemokratiska förening

Ämnen du kan följa