Brevet till Tystberga inte ett politiskt utspel

Tystberga 12 september 2020 05:45
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar på insändaren ”Hur får politiker ut brev till Tystberga?” publicerad den 7/9.

Som styrande kommunalråd är det viktigt för oss att vi står för våra beslut gentemot våra medborgarna. Hur det kan ses som odemokratiskt av Liberalerna är svårt att förstå. Som styrande politiker har vi ett extra ansvar för att förklara en komplex fråga som lett fram till ett beslut som påverkar många, det har varit vår utgångspunkt i vår dialog med Tystbergaborna.  

Vi behövde visa tydligare hur vi kommit fram till att en renovering är den bästa lösningen av flera anledningar. Brevet är inte ett politiskt inspel. Det är en förklaring till ett demokratiskt politiskt fattat beslut, undertecknat av Nyköpings kommuns tre kommunalråd, folkvalda och utsedda att vara representanter för det politiska styret i Nyköping.


Ämnen du kan följa