"Byt ut politiker som inte förstår att bygga vettigt"

Nyköping 21 oktober 2020 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till debattartikeln ”Stoppa höga hus i Nyköping” den 16 oktober.

Håller helt och hållet med Lars Gustafsson när han föreslår att kommunen ska anställa en stadsarkitekt i Nyköping för att få bort politikernas hybristankar om att bygga fel i vår vackra stad.

Lars nämner planerna för tomten som Saab Center lämnat. Han kunde ha fyllt på med tomten vid Nöthagen där det ska byggas 1600 lägenheter, nyligen kungjorda planer på byggnation vid Hemgårdsområdet, projektet vid hamnen som hade samråd redan 2018, men ännu inte påbörjats, det pågående projektet med 123 lägenheter vid Runebergsgatan, fortsättning vid hamnen i anslutning till Silon, det sega projektet vid Spinnerskan och Mariebergsområdet, som ska byggas ut trots att det är svårt att hyra ut de lägenheter som redan finns.

Mitt emot Bläckhornet, vid Kungshagen, där gatorna redan är klara, vad sker där? Brandholmen, Blommenhov och andra projekt som ännu inte kommit igång och så vidare. Nu i dagarna skapas med kommunens goda minne en p-plats på en vacker gräsyta bredvid Folkungavallen. Snälla någon, får man bara göra så här!? Vi vet alla vad som hände i Åkroken där protestlistor, som vi skrev på, negligerades. Nu slutförs det projektet efter långa tråkiga turer.

Nej Nyköpings kommun, nu får det vara slut! Förstör inte! Vi ska vårda vår stad och bygga förnuftigt för framtiden. Vi som bor här vill trivas och vara stolta över vår stad och kunna lämna förtroende till dem som ska förvalta strategi, utveckling och estetik för oss. Måste man till varje pris ha tillväxt och bli 10 000 fler innevånare till 2030? Tillväxt genererar inte enbart skatteunderlag. Det medför också ökade kostnader. Det skapar trafikproblem. Det påverkar tillgång på vatten. Det påverkar kapacitet för avloppsrening och elektrisk utbyggnad. Det ökar kostnader för skolor, vård och logistik. 

Vi ser nu fram mot att beslutsfattare låter sig inspireras av en stadsarkitekt med kunskap och förmåga att se helheten, både på kort och lång sikt, i planeringen för nybyggnation i anrika Nyköping. Byt ut politiker som inte förstår att bygga vettigt.

Johan och Chris Fenger-Krog

Ämnen du kan följa