Regionens klimatarbete pågår för fullt

Sörmland 23 oktober 2020 05:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar till ”Regionens klimatarbete måste förstärkas kraftigt” (SN 14/10).

Klimatet är vår tids ödesfråga. Wåhlström (MP) och Leivik (M) har givetvis helt rätt. Det är därför Region Sörmlands hållbarhetsprogam fortfarande är högaktuellt och har kompletterats med en handlingsplan. Där finns de mål och indikatorer som debattörerna efterfrågar. 

Finns gör också den strategi för fossilfria fordon och fler laddstolpar som debattörerna föreslår. Den antogs nyligen i regionstyrelsen där Leivik ingår. I det klimatbokslut som gjorts för 2019 ingår också arbetsresor och sjukresor. 

I nämnda dokument kan den som vill läsa om hur vi stärker klimat- och miljöperspektivet vid inköp och upphandlingar. Detsamma gäller arbetet med att analysera regionens klimatavtryck i syfte att på sikt bli klimatneutrala. 

4 av 5 förslag från debattörerna är alltså insatser som pågår. När det gäller förslaget om klimatväxling tror vi mer på att jobba för att vi alla ska göra rätt från början istället att kompensera när vi gör fel.

Agenda 2030 och arbetet för hållbar utveckling är av ständig betydelse i regionens alla verksamheter. För oss i den styrande majoriteten är det också självklart att bygga våra nya sjukhus klimatsmart. 

I strävan mot en hållbar utveckling måste hela samhället involveras. Agenda 2030 och de globala målen ska avspeglas också i vårt arbete med infrastruktur, kollektivtrafik, företagande och tillväxt. Därför tar vi vårt ansvar för klimatomställningen i nära samarbete med länsstyrelsen och våra kommuner. 

Monica Johansson (S) Regionstyrelsens ordförande
Jonas Lindeberg (VfP) Regionråd
Mattias Claesson (C) Regionråd

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Sörmland

Här är bussen som ingen åker med – kostar över en kvarts miljon: "Otroligt slöseri"

Sörmland

Över 900 har fått böter på bussen under corona

Sörmland

Resenärer rasar: "Har man ingen smartphone kan man inte åka med bussen"

Sörmland

Sörmlandstrafiken: Åk bara med oss om du verkligen måste

Sörmland

Skärpta restriktioner i tre ytterligare regioner

Visa fler