Styrande politikers svek mot Tystberga

Tystberga 13 juli 2020 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I SN 2020-06-22 kommenterar de styrande politikerna löftet om ny förskola i Tystberga. Ni hävdar att det blir både bättre och billigare att bygga in förskolan i skolbyggnaden. Då kan samtidigt skolan fräschas upp. Därmed hålls inte löftet som majoriteten gick ut med efter valet.

Ni berättar inte om de negativa konsekvenserna med er kombinationslösning, att skolans utrymmen minskar och att förskolan övertar fritidshemmets lokaler. Att barnen efter skoltid måste tillbringa sin lediga tid i klassrum. Utvecklande miljö för lek och kreativitet? 

Regeringen efterlyste 2018 en Fritidshemsutrednng för att bland annat höja kvaliteten på fritidshemmen. Den 11/6 mottogs den av Anna Ekström. Där framkommer bland annat att fritidshemmen ska ha ändamålsenliga lokaler. Gör då inte tvärtom.

I samma SN läser jag också att antalet elevplatser i skolan kommer att utökas. Utrymmena finns i dag. Ert förslag däremot innebär en begränsad möjlighet till att välkomna nya elever. Er plan blir ännu en tillfällig lösning för förskolan, som pågått under sammanlagt 32 års tid och som vi har tröttnat på.

Ett allmänt möte med presentation av förslagen skulle ha skett i våras, men ställdes in på grund av coronapandemin. Där hade invånare haft möjlighet att påverka. Lärare och fritidspersonal har inte deltagit i processen. Vi saknar en dialog.

Viljan att satsa på Tystberga verkar inte finnas. Ni kalkylerar med lågt elevantal på skolan 2030, vilket är omöjligt att veta. Vi får det elevantal och den inflyttning som styrande i kommunen bestämt sig för. Nu har det satsats på personalrekrytering.Vem vet? Skolan kan bli populär.

Tystberga saknar en fräsch ändamålsenlig förskola som kan locka pedagoger och familjer till inflyttning. Skolan har i dag kapacitet för växande elevantal och ytskikten ska löpande bättras oavsett och har inte med saken att göra.

Negligera inte Tystbergas potentiella utvecklingsmöjligheter, utan visa med handling det ni ibland säger, att ”Tystberga är en av noderna i kommunen”.


Ämnen du kan följa
Läs mer!
Insändare

Insändare: Löften eller tomma ord i Tystberga?

Insändare

Insändare: Brevet till Tystberga inte ett politiskt utspel

Tystberga

Majoriteten skickade ursäkt till vårdnadshavare – nu väntas beslut om Tystberga skola

Tystberga

Öppet tjafs i C om Tystberga skola

Insändare

Insändare: Kritiken mot politikerna är befogad

Visa fler