Verkliga hot mot VC

Nyköping 26 oktober 2020 05:45
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I en insändare den 16/10 oroar sig Maria Gilstig (M) m fl över regionens vårdcentraler (VC). De hot som verkligen finns är:
1. Den fria etableringsrätten för VC. Uppfyller privata bolag villkoren i regionens regelbok, så är det bara att köra igång. Helst där tillflödet av listade är enklast. Plocka "russinen ur kakan" för att tjäna pengar. Vi ser detta i bolagens marknadsföring såsom nätläkeri, resevaccinationer, hälsokontroller för att få listade personer. Ca 2/3 av VC:s inkomster kommer från listning av personer. Om privata vårdbolag tar "enklare" patienter medan regionens VC får en ökad andel "tunga patienter" kommer regionens VC inte på sikt kunna upprätthålla sin medicinska fullvärdesservice.
2. Utbredningen av privata sjukförsäkringar. Det blir allt vanligare att arbetsgivare tecknar sjukförsäkringar hos försäkringsbolag för sina anställda. Försäkringsbolagen samarbetar med privata vårdgivare, som ger förtur till vård. Denna vårdkedja står i strid med sjukvårdslagens regler som vård efter behov. Patientens vårdbehov ska i stället styra tillgången till vård. Det ska inte vara möjligt att köpa sig förbi de medicinska behoven.
Dessa problem inom sjukvården utgör verkliga hot mot regionens VC och dess patienter.

Börje Johansson (S)

Ämnen du kan följa