Organisationskultur och ledarskap avgör

En vinnande kultur drar nytta av allas förmåga.

Stigtomta 27 juni 2020 05:35
Detta är en ledarkrönika. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Vi lever i en tid av förändring och utveckling. I många fall tycks man tro att en verksamhets ägarform är avgörande för framgången. För det mesta innebär det att man tror att en privatisering ger omedelbara fördelar jämfört med offentliga ägare. Denna uppfattning har dessvärre visat sig felaktig. Många privatiseringar och så kallade avregleringar har resulterat i försämringar, i form av minskad effektivitet och försämrat resultat.

En skröna baserad på en verklig händelse kan ge en illustration:

En konsult, min kollega, fick i uppdrag att undersöka varför en restaurang vid en av de större flygplatserna gick så dåligt. Maten var tråkig och till stor del baserad på halvfabrikat. Personalen verkade oengagerad och saknade servicekänsla. Man hade prövat olika trendiga uppryckningsvarianter utan framgång.

Konsulten inventerade alla delar av verksamheten och kom fram till att den led av kulturproblem. Medarbetarna uppfattade inte att det spelade någon roll hur de gjorde – det blev ändå inte bra. Konsulten arrangerade ett seminarium med personalen och beskrev där de åtgärder som han menade behövdes. Helt baserat på det som framkommit i hans samtal med medarbetarna var för sig. 

En grupp ur personalen fick i uppgift att lägga upp ett måltidsschema, där varje nationalitet som fanns representerad i personalen skulle få en vecka att visa upp sina bästa rätter från hemlandet. En annan grupp fick se över inredningen i restaurangen, att göra intrycket ljusare och mer inbjudande. En tredje grupp fick i uppgift att rycka upp marknadsföringen, framför allt den över nätet. Själv åtog sig konsulten att ordna med ombildningen av restaurangen från en anonym del i en kedja till ett eget aktiebolag.

 

Man ordnade en festlig avspark på projektet och kom snart i gång med nationella temaveckor med olika specialiteter. Lunchgästerna visade stor uppskattning för förnyelsen och kom också med tips om olika maträtter med mera. Medarbetarna kände stolthet när de märkte vilken respons de fick. Antalet luncher och à la carte-måltider sköt i höjden. Det klingade gott i kassan. Efter tre månader gjordes en avstämning med personalen. Alla var nöjda. Man sa till varandra att det gått så bra på grund av ägarförändringen: från en anonym del i en kedja till ett personalstyrt aktiebolag.

Då sa konsulten: Just det – jag skulle ju ordna med bolagsbildningen, men det har jag tyvärr glömt. Men jag ordnar det på måndag. Det avgörande för er framgång har varit att ni har tagit makten över verksamheten och fått utlopp för er kreativitet och lust att vara duktiga. Ni har tillsammans skapat en vinnande kultur och har ett bra ledarskap som drar nytta av allas förmågor!

 

Tommy Jansson är utvecklingskonsult från Stigtomta. Han medverkar som fristående krönikör i SN.

Tommy Jansson, utvecklingskonsult Stigtomta

Ämnen du kan följa