Vad kostar friheten? Mer än vad du tror

Vi kan och bör aldrig ta våra demokratiska rättigheter för givna, särskilt inte när världens största diktatur vill inskränka dem.

Ledare 8 juli 2020 06:16
Detta är en ledare. SN:s ledarsida delar Centerpartiets värderingar.

Demokratins pris är större än vad vi tror. Att undertecknad kan skriva denna text om den kinesiska partistaten är allt annat än självklart om jag inte befann mig i Sverige. Europas skyddande gränser ger mig och alla andra journalister en möjlighet att granska, resonera och kritisera inhemska som utländska makthavare. 

Den öppna och fria debatten är nyckeln till att vi då som nu kan skriva detta, tidigare och framtida nummer av SN till er läsare. Det kan upplevas som en självklarhet, men medan omvärlden skakar påverkas även vi journalister i Sverige, inte minst när vi skriver om diktaturernas brott.

Ett sätt för Kina att skrämma oss till tystnad är genom deras nya säkerhetslag som ledarsidan förr diskuterat med hänvisning till situationen i Hongkong (30/4). Under de senaste åren har den kinesiska ambassaden i Stockholm öppet hotat enskilda svenska journalister när skribenterna uttalat sig kritiskt om för kommunistpartiet "känsliga" frågor. Redan då var läget allvarligt, men nu finns alltså en ny kinesisk lagstiftning som omfattar alla kineser och icke-kineser som kritiserar regimen. 

I den nya säkerhetslagens trettioåttonde paragraf förtydligas att utlänningar utanför Hongkong också omfattas av lagstiftningen (BBC, 1/7). I praktiken skulle det innebära att jag i och med denna text skulle kunna bli åtalad av den kinesiska staten för att ledarsidan publicerat och tryckt upp detta i östra Södermanland. Nu befinner jag mig lyckligtvis inte i Hongkong, men vetskapen är skrämmande för oss alla som står upp för demokrati.

Ämnen du kan följa