Ökad självförsörjning av livsmedel är ett måste

Nu måste Livsmedelsstrategin säkerställa att förutsättningarna för produktionen är så pass robusta och flexibla att en inhemsk och konkurrenskraftig livsmedelsförsörjning säkras, skriver Jenny Andersson, Svensk Fågel.
Nu måste Livsmedelsstrategin säkerställa att förutsättningarna för produktionen är så pass robusta och flexibla att en inhemsk och konkurrenskraftig livsmedelsförsörjning säkras, skriver Jenny Andersson, Svensk Fågel.

Debatt 14 september 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En majoritet av landets kyckling- och kalkonbönder upplever att ansvariga politiker har en låg förståelse för branschens verksamhet och förutsättningar. Likaså upplever runt 50 procent av våra medlemmar att de myndigheter som har inverkan på branschen har låg kännedom om branschen och dess verksamhet. 

Detta visar en nyligen genomförd medlemsundersökning som Svensk Fågel genomfört bland sina medlemmar. Undersökningen visar också att en majoriteten av Svensk Fågels medlemmar känner en oro inför framtiden då det gäller branschens möjlighet att utvecklas. 

Parallellt med detta är det positivt att regeringen möjliggjort för bönderna att ansöka stöd i EU:s Krisreservfond på grund av stigande foder- och energikostnader som nu drabbat vår bransch hårt på grund av Rysslands invasion i Ukraina. Förhoppningen är att detta också på sikt kan bidra till ett ökat förtroende bland våra medlemmar i deras syn på ansvariga politiker. 

I dag finns det ett starkt önskemål att på skolor, sjukhus och äldreboenden servera kyckling och livsmedel som är inhemskt producerat.  Våra medlemmar känner ett stort engagemang och är mycket stolta över att kunna bidra till att dagligen producera livsmedel som ligger i världsklass och som bidrar till en ökad inhemsk livsmedelsförsörjning. Frågan om ökad självförsörjning av livsmedel i Sverige rankades av en majoritet av kyckling- och kalkonbönderna som viktigast inför riksdagsvalet. 

Det finns en enighet i riksdagen att nu se över den tidigare beslutade Livsmedelsstrategin för att utveckla strategin när det gäller en ökad inhemsk livsmedelsproduktion. Nu måste Livsmedelsstrategin säkerställa att förutsättningarna för produktionen är så pass robusta och flexibla att en inhemsk och konkurrenskraftig livsmedelsförsörjning säkras.

Vad som är ännu mer bekymmersamt och som kommer fram i medlemsundersökningen är att flera av våra medlemmar känner en större oro över djurrättsaktivisternas återkommande agerande gentemot jordbruks- och livsmedelssektorn. Skarpare lagstiftning har nu trätt i kraft då det gäller hot, intrång och sabotage mot lantbrukare och företag. Nu återstår det att se om detta räcker eller om det krävs ytterligare åtgärder. Vi söker tydliga svar från samtliga riksdagspartier hur dessa ställer sig till att vid behov ytterligare skärpa straffen gentemot de organisationer och personer som utsätter lantbrukare och företag för sabotage och på det sättet hotar möjligheterna till en ökad, inhemsk livsmedelsproduktion. 

Genom att få svar på dessa frågor ökar möjligheterna att på sikt stärka förtroendet mellan våra medlemmar och ansvariga politiker. Gör arbetet för en ökad inhemsk livsmedelsproduktion, som även i framtiden kommer att ligga i världsklass och som bidrar till sysselsättning i Sverige och en levande landsbygd, tryggare. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa