55 färdiga förslag för att nå 2030-målet

på jobbet är det dags för rättvisa förmåner. På samma sätt som laddning för elbilen på jobbet är befriat från förmånsbeskattning, så bör tjänstecykeln och månadskortet skattebefrias, skriver Mattias Goldmann.

på jobbet är det dags för rättvisa förmåner. På samma sätt som laddning för elbilen på jobbet är befriat från förmånsbeskattning, så bör tjänstecykeln och månadskortet skattebefrias, skriver Mattias Goldmann.

Foto: Kallestad, Gorm

Debatt2023-04-14 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Beteendeskiftet är viktigt för att nå transportsektorns 2030-mål och därför lanserar vi nu Beteendepraktikan med 55 färdiga förslag. Förslagen är positiva för hushållsekonomin, hälsan, levande städer och tillgänglig landsbygd. 

De fem viktigaste områdena är:

  1. Distansarbeta mer. Distansarbete är klimatsmart eftersom arbetspendlingen minskar. Det minskar utgifterna för den som inte behöver ta sig till och från jobbet varje dag och gagnar arbetsgivaren som kan ha mindre lokaler och få mer gjort – vi jobbar effektivare på distans. Det är dags för Sverige att ta efter Nederländerna och Storbritannien med en distansarbetslag, som slår fast när man har rätt till distansarbete.
  2. Dela. En bil är i snitt oanvänd 96% av tiden men kostar pengar dygnet om. Att underlätta bildelning i olika former gagnar hushållsekonomin och gynnar smart mobilitet. Det behövs en formell definition av bildelning, redan föreslagen av Bilpoolsutredningen. Momsen på delad mobilitet som bilpooler och elsparkcyklar bör sänkas till 6 %; det är orimligt att den är fyra gånger högre än för limousinehyra och helikopterturism. 
  3. Bestäm lokalt. Idag är kommuner bakbundna i sitt arbete för hållbar bilism. De får inte sätta p-avgifter som de vill, inte reservera p-platser för bilpoolsbilar, inte införa trängselavgifter… Det är dags för ett stärkt kommunalt självstyre och en modern parkeringslagstiftning, som IVL redan föreslagit. 
  4. Likabehandla. I dag får den som åker kollektivt lägre ersättning än den som tar bilen till jobbet, den som cyklar får inget alls. Det är dags för ett färdmedelsneutralt system, som riksdagen beslutade i juni 2022 med sju partier för och ett emot. Också på jobbet är det dags för rättvisa förmåner; liksom laddning för elbilen på jobbet är befriat från förmånsbeskattning så bör tjänstecykeln och månadskortet skattebefrias.
  5. Gynna ansvarsfulla godstransporter. Med lägre vägavgifter för lastbilar på el eller biodrivmedel och hög samlastning, förstärks konkurrenskraften för ansvarsfulla åkerier. Det har redan utretts, med smarta tillägg från åkerinäringen – till beslut! Därtill är det dags att sluta ställa färdslagen mot varann och istället underlätta smidiga övergångar mellan lastbilen, godståget och lastfartyget – på samma sätt som vi alla ska vara smarta mobilister i vardagen!

Alla tjänar på ett snabbt beteendeskifte. Beteendepraktikan behöver förverkligas!