Agera kraftfullt, innan det är för sent!

Kalla samman riksdagens partier till partiövergripande diskussioner innan julledigheten, med målet att komma överens om kraftfulla, åtgärder som sänker elpriset, och snabbt kan genomföras, skriver Tommy Fogelberg.

Kalla samman riksdagens partier till partiövergripande diskussioner innan julledigheten, med målet att komma överens om kraftfulla, åtgärder som sänker elpriset, och snabbt kan genomföras, skriver Tommy Fogelberg.

Foto: Christine Olsson/TT

Debatt2022-12-22 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Öppet brev till politiken. 

Regeringens presskonferens kring elsituationen, med temat ”Kraftsamla-Spara-Stötta”, ramades in av ett stort antal bilder, som kokade ner till två underliggande tydliga budskap.
- Spara el, och flytta nödvändig konsumtion utanför höglasttimmarna, vardagar 08.00–10.59 och 16.00–18.59.
- Det i valrörelsen utlovade högprisskyddet är på plats och kommer utbetalas i februari.
Dessa budskap var de enda, i ett läge när företag kraftfullt larmar om att det finns stor risk för att de inte klarar vintern, med friställningar som följd. Hushåll och enskilda uttrycker en oro för hur de ska klara utgifterna de kommande månaderna. 
Jag frågar mig om regeringen – inklusive de flesta övriga riksdagspartier – har förstått hur allvarlig situationen är? 

När pandemin slog till, då fanns det handlingskraft. Blixtsnabbt skapades förutsättningar för olika och massiva stöd, för att rädda företag och människor från ekonomisk ruin. Politiken visade enighet & beslutsamhet, och agerade rätt och riktigt.

Jag menar att nuvarande elprissituation kräver samma beslutsamhet som under pandemin.

Därför finner jag det i högsta grad oroande, att regeringen inte ens vill överväga snabbare, kraftfullare och mer genomgripande åtgärder för att sänka elpriset i konsumtionsledet. 

Speciellt inte när det finns fullt möjliga, framkomliga förslag, som tämligen snabbt skulle kunna genomföras:
- Bekenmodellen, eller som den också kallas, Sverigepriser, skulle tvinga ner prisnivån inom Sverige till nivåer som företag och hushåll kan leva med. Att den avvisas med hänvisning till EU-överenskommelser blir närmast löjeväckande. I det läge vi befinner oss i, måste det väl om någon gång vara rätt att i så fall våga utmana den överenskommelsen? Flera länder i Europa har för övrigt redan genomfört liknande konstruktioner.
- Ett annat förslag är den norska modellen för elprissättning, för övrigt framförd i valrörelsen som en möjlig väg, av vår energiminister. 
- En annan, mer opportun åtgärd, är ett tillfälligt, tidsbegränsat moratorium vad gäller moms och skatt på el. Statsministern, som annars brukar tala sig varm för sänkta skatter, har helt avvisat det

Ett argument för att sitta still i båten, inte införa stöd av olika slag, är att det driver på inflationen. Full respekt för det. Samtidigt får vi besked om nya oroande inflationssiffror, som motiveras av just de höga elpriserna.  Kanske åtgärder som skulle leda till sänkta priser i konsumentledet får motsatt effekt på inflationen?

Min uppmaning till statsministern: Kalla samman riksdagens partier till partiövergripande diskussioner innan julledigheten, med målet att komma överens om kraftfulla, åtgärder som sänker elpriset, och snabbt kan genomföras.
Agera kraftfullt nu, innan det är för sent!