Aktiviteter i balans kan minska ohälsa

Ofta är det svårt att själv se, och än mindre föreslå, strategier för att komma ur ekorrhjulet. Inom arbetsterapin finns flera evidensbaserade behandlingsprogram som kan skapa förändring i den egna vardagen, skriver Louise Karlsson, Sveriges Arbetsterapeuter, med flera.
Ofta är det svårt att själv se, och än mindre föreslå, strategier för att komma ur ekorrhjulet. Inom arbetsterapin finns flera evidensbaserade behandlingsprogram som kan skapa förändring i den egna vardagen, skriver Louise Karlsson, Sveriges Arbetsterapeuter, med flera.

Debatt 25 oktober 2019 06:06
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ingen energi, svårt att somna, lättirriterad, orolig, svårt att koncentrera sig, hjärtklappning, yrsel och besvär med magen. Tyvärr är dessa symtom alltför vanliga i Sverige i dag. Stressrelaterad ohälsa har blivit ett av våra största samhällsproblem, men det går att vända trenden.


Enligt Försäkringskassans statistik från kan mer än 48 procent av Sveriges sjukskrivningar relateras till psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Under ett år drabbas en miljon svenskar i arbetsför ålder av symtom i form av ångest, oro, nedstämdhet eller sömnstörningar. Det är nästan 20 procent av den totala arbetskraften. Sjukskrivningstalen är särskilt höga bland kvinnor, ur ett nationellt perspektiv är det ungefär 2,5 gånger vanligare att en kvinna drabbas. 
Under andra kvartalet i år var 1 776 kvinnor och 713 män sjukskrivna med psykisk ohälsa i Södermanland. Detta medför ett stort personligt lidande för de personer och familjer som drabbas. Det kostar också samhället mycket i ökade kostnader för sjukförsäkring och hälso- och sjukvård, samt minskade skatteintäkter. Situationen är ohållbar, men det finns insatser som enkelt kan skapa förutsättningar för förändring. Ett sätt är att använda de olika kompetenserna som hälso- och sjukvårdens professioner besitter mer effektivt.


Den 27 oktober firas Arbetsterapins dag över hela världen. I samband med det vill vi lyfta hur arbetsterapeuters kompetens kan användas för att minska stressrelaterad ohälsa. Många förknippar kanske yrket främst med hjälpmedel eller handrehabilitering, men det finns mycket mer en arbetsterapeut kan bidra med. Inom arbetsterapi talar vi ofta om aktivitetsbalans – balans mellan arbete och fritid, mellan det vi människor vill och det vi behöver göra. Den som upplever stressrelaterad ohälsa har i många fall utvecklat symtom som beror på den vardag som hen är mitt uppe i. Ofta är det svårt att själv se, och än mindre föreslå, strategier för att komma ur ekorrhjulet. Inom arbetsterapin finns det flera evidensbaserade behandlingsprogram som kan skapa förändring av den egna vardagen. En arbetsterapeut kan ge stöd för att nå aktivitetsbalans, hantera vardagen bättre, hitta nya sätt för att klara av svårigheter samt att skaffa, och behålla, en hälsosam livsstil.
 

Den ökande psykiska ohälsan måste tas på allvar. Alla som kan måste bidra om vi ska lyckas vända trenden. Vi anser att alla som upplever stressrelaterad ohälsa och som söker hjälp genom primärvård eller företagshälsovård i Sörmland ska kunna erbjudas kontakt med en arbetsterapeut. På både kort och lång sikt kan det främja den psykiska hälsan samt minska sjukskrivningstalen. Det är en vinst för både individ och samhälle.

Ämnen du kan följa