Akut lärarbrist Sörmlandsregionen

Skolpersonalen har just nu en välbehövlig semester efter en tuff vår med dubbelarbete i både klassrum och på distans.

Rektorer kan tvingas avbryta semestern för att lösa behovet av lärare till hösten, skriver ordföranden för Lärarförbundet Skolledare.

Rektorer kan tvingas avbryta semestern för att lösa behovet av lärare till hösten, skriver ordföranden för Lärarförbundet Skolledare.

Foto: Kallestad, Gorm

Debatt2020-07-29 05:41
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Men ledigheten gäller inte alla. Många skolledare kommer att behöva bryta sina semestrar för att gå in och lösa den akuta lärarbristen som råder i Södermanlands län. 

Det saknas hela 2100 lärare i Södermanlands län under de närmaste tre åren och länets rektorer står nu inför en tuff utmaning att se till att eleverna möts av behörig lärare efter sommaren. 

Samtidigt har flera av Lärarförbundets senaste undersökningar visat på att rektorerna redan nu är slutkörda till följd av de påfrestningar som coronapandemin lagt på dem. Tre av fem skolledare uppger att arbetsbelastningen har ökat under pandemin, visar Lärarförbundets senaste Kantar-Sifo-undersökning. Dessutom anser över hälften av skolledarna att de inte hinner med sitt uppdrag under ordinarie arbetstid. Det är extremt allvarligt. Mår inte chefen bra, mår inte personalen bra och i förlängningen inte heller eleverna.

Coronapandemin riskerar att fortsätta påverka skolledares arbetsmiljö även framöver. Och med vetskap om hur det såg ut förra sommaren, då fyra av tio skolledare i kommunala grundskolor behövde ställa in sin sommarsemester för att lösa oförutsedda rekryteringsbehov, ser inte denna sommar bättre ut. Risken är överhängande att ännu fler rektorer kommer att behöva gå in på jobbet den här sommaren. 

Länets skolledare måste både fokusera på rekrytering och att ta hand om sin alltmer stressade personal. Det är förvisso en utmaning för de flesta chefer, men en offentligt anställd skolledare ansvarar för omkring 40 medarbetare. Det kan jämföras med den genomsnittliga chefen som har under 20 medarbetare. Forskningen visar att chefer som har många medarbetare är mer arbetsbelastade och stressade. 

Läget ser mörkt ut, men det finns åtgärder som skulle förbättra rektorernas arbetsmiljö. Lärarförbundet Skolledare kräver:

Att Skolinspektionens granskningar stoppas under 2020 för att inte riskera att öka arbetsbelastningen.

Att regeringen tar initiativ till en nationell riktlinje om 20 medarbetare per chef i skolväsendet.

Att skollagen skärps så att huvudmännen regelbundet måste förvissa sig om att rektorer har tillräckliga förutsättningar.

Skolledare måste få möjlighet till återhämtning och ges tillräckliga förutsättningar för att säkra en fungerande skolmiljö för lärare och elever. Efter coronapandemin blir det extra viktigt att se till att krafterna håller kommande läsår.