Äldreomsorgen i Gnesta måste satsas på

Vi vill komma ifrån den förödande minutjakten och i stället införa metoden ”Fri tid” som ger omsorgstagare och personal större möjlighet att tillsammans utforma stödet, skriver Lena Staaf (V).

Vi vill komma ifrån den förödande minutjakten och i stället införa metoden ”Fri tid” som ger omsorgstagare och personal större möjlighet att tillsammans utforma stödet, skriver Lena Staaf (V).

Foto: Pontus Lundahl/TT

Debatt2023-04-26 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Förra året lyckades äntligen socialnämnden klara sin budget även om man hade lite tur. Ett statsbidrag på 8 miljoner som nämnden fått för att ha minskat på procenten timanställda avsåg egentligen året innan. Nu kunde pengarna gå direkt ner i ett hål i budgeten.

Vänsterpartiet föreslog både förra året och även i år 2 miljoner extra jämfört med beslutad budget till socialnämnden. Pengar som hade kunnat användas till satsningar inom äldreomsorgen. Nu varskor man att det finns risk för att man inte klarar budgeten i år. Framför allt gäller det volymökningar inom hemtjänsten och kostnader för LSS-placeringar. Hur kan man ha missat att ta tillräcklig hänsyn till ökningar av antalet vårdbehövande när man planerat budgeten? Nu har socialnämnden fått ett uppdrag att se över möjligheten till effektivisering, eller rättare sagt besparing, av dessa två områden. 

Vänsterpartiet vill se en annan typ av effektivisering, vi vill se arbetssätt som ger större tillfredsställelse för omsorgstagarna och personalen. Vi vill komma ifrån den förödande minutjakten och i stället införa metoden ”Fri tid” som ger omsorgstagare och personal större möjlighet att tillsammans utforma stödet. Erfarenheter från bland annat Västervik har gett positiva resultat och har inte heller kostat mer.

I dagsläget träffar omsorgstagare inom hemtjänsten i genomsnitt 19 personal under en 14-dagarsperiod. Målsättningen är att minska antalet, men det blir svårt att få det att gå ihop med uppdraget om ”effektiviseringar”.

Inom individ- och familjeomsorgen tar det i dag i genomsnitt 159 dagar att färdigställa en barnutredning. Ett sådant genomsnitt är olagligt eftersom 120 dagar är ett absolut max enligt lagen. Ju längre tid en barnutredning pågår, desto större risk är det för tillkommande problem.

Socialnämnden har övervägande kvinnlig personal. Vi vet erfarenhetsmässigt att det fortfarande är kvinnor som får bära största delen av det oavlönade hemarbetet. Förvärvsarbetet ska utformas så att det finns möjlighet att både orka med att ta hand om egna barn och klara lönearbetet. Det ökade sjukskrivningstalet varskor om att det finns en del att förbättra här.

Socialnämnden har många angelägna uppgifter för kommunens invånare. Nämnden måste vara öppen för förslag om alternativa arbetssätt och få de resurser som behövs för att klara sina uppgifter!