Äldreomsorgslyftet gör välfärden starkare

Debatt 7 januari 2022 05:03
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En stark välfärd är en grundbult i det svenska samhället. Välfärden är livsviktig både för de som behöver den och för alla de undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor och andra som jobbar i den. Därför sätter vi socialdemokrater välfärden först. Sverige är och ska fortsätta vara ett land med en stark välfärd.

 

Vi har tagit flera steg för att stärka välfärden, inte minst i äldreomsorgen. Genom satsningen på Äldreomsorgslyftet höjs kompetensen inom äldreomsorgen – både hos personalen och första linjens chefer. Ny och befintlig personal ges möjlighet att utbilda sig på betald arbetstid. Personalen utbildar sig exempelvis till vårdbiträde, undersköterska eller specialistundersköterska samtidigt som de arbetar en viss tid. Satsningen leder till fler trygga tillsvidareanställningar av personal inom äldreomsorgen. 

Den statliga finansieringen är en förutsättning för Äldreomsorgslyftet men blir först verklighet när landets kommuner använder pengarna och utbildar äldreomsorgspersonalen. Här i våra sörmländska kommuner har hittills 476 personer utbildats eller påbörjat sin utbildning. Äldreomsorgslyftet förlängs och kommer pågå till och med 2023. 

Kompetensen hos undersköterskor är viktig för att upprätthålla kvalitet, men även för att utveckla en högre kvalitet och säkerhet inom vård och omsorg. För att säkerställa kompetensen hos undersköterskor har riksdagen beslutat att yrket ska ha en skyddad yrkestitel. Genom den skyddade yrkestiteln blir det tydligare vilken kompetens en undersköterska ska ha, vilket ska bidra till trygghet för omsorgstagare och anhöriga. 

 

Det här är två exempel på satsningar för att få fler att vilja anta den positiva framtiden genom att arbeta inom äldreomsorgen, få fler trygga medarbetare med rätt kompetens för en stark gemensam välfärd. Det innebär helt enkelt bättre välfärd och är reformer som gör oss socialdemokrater stolta. Vi vet att det finns mer att göra och vi är beredda att fortsätta ta oss an arbetet för att få den bästa omsorgen för våra äldre.


 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Debatt: Vi gör en bra äldreomsorg i Nyköping ännu bättre

Vi gör en bra äldreomsorg i Nyköping ännu bättre

Insändare: Svårt att se att mindre resurser förbättrar omsorgen

Svårt att se att mindre resurser förbättrar omsorgen
Ämnen du kan följa