Ännu ett misslyckande av S och M i Gnesta

Debatt 16 november 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I flera års tid har Gnesta kommun arbetat med två stora projekt som är avgörande för kommunens möjligheter att fortsätta växa och utvecklas. Dels en ny vattentäkt i sjön Klämmingen, dels en anslutning till Himmerfjärdsverket som alternativ till att bygga ett nytt reningsverk i Gnesta.


På kommunstyrelsens senaste möte informerades ledamöterna om att dessa båda projekt sannolikt är oförenliga. Ett stort vattenuttag ur Klämmingen i kombination med att avloppsvatten leds bort till Botkyrka medför en alltför stor påverkan på vattenbalansen i sjön Sillen och Trosaån. Nya data från SMHI visar att sårbarheten i det lokala vattensystemet ökat på senare år.
Det är visserligen bra att vi nu har ett bättre underlag för de väldigt långsiktiga beslut som kommunen behöver ta för att få ordning på vatten och avlopp. Men det nya beskedet väcker också många frågor om den politiska majoritetens ansvar.
 

Vänsterpartiet ställer sig frågande till varför vattenbalansen i Klämmingen och Trosaån inte behandlas, vare sig i den senaste förstudien om ny vattentäkt eller i den avloppsutredning som genomfördes av Structor för ett par år sedan? Vänsterpartiet ställer sig även frågande till hur lämpligt är det att två stora VA-projekt som oundvikligen är beroende av varandra utreds som helt separata frågor av två olika konsultbolag?
En annan viktig aspekt är att VA-enheten är underfinansierad, vilken inverkan har det haft tillsammans med den höga omsättningen av chefer?
Sist men inte minst beklagar vi att Structors avloppsutredning, som var klar för två år sedan, ännu inte redovisats för ledamöterna i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Att viktiga strategiska underlag fastnar hos kommunalråden innebär tyvärr också att de ensamma bär ansvaret när brister eller oklarheter i underlaget inte upptäcks. Är det så S och M anser att en kommun bör styras?
 

Vänsterpartiet manar alla Gnestas politiker att erkänna sitt misslyckande och börja ta ansvar i VA-frågan. I stället för att stoppa huvudet i sanden behöver vi ta itu med underfinansieringen av VA-enheten och säkerställa en robust och välfinansierad organisation som också hinner med den långsiktiga planeringen.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa