Äntligen är bron öppen – men det finns mer att göra

Jag kan fortsätta driva på ministern, men det behövs ett intresse från hans sida för att inte fler ska drabbas av det som Vrenaborna har drabbats av, skriver Martina Johansson (C).
Jag kan fortsätta driva på ministern, men det behövs ett intresse från hans sida för att inte fler ska drabbas av det som Vrenaborna har drabbats av, skriver Martina Johansson (C).

Debatt 11 november 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Att bo och verka på landsbygden är för många en självklarhet. En levande landsbygd där människor kan bo och företag som producerar mat är förutsättningar även för livet i städerna. 

Många som bor i stan vill gärna besöka landsbygden och naturen, men för att det ska fungera så måste det alltså gå att bo och verka på landsbygden. Annars finns det ingen som sköter om samhällena, naturen och skogen. Det kommer då växa igen och bli spökstäder.

För mig som centerpartist är detta självklara saker men det är inte det för regeringen. Åtminstone inte när man ser till hur de agerar i praktiken.

I veckan öppnade järnvägsbron i Vrena. En bro som håller ihop samhället på båda sidorna om järnvägen. Under tiden den har bytts ut har de som bor och verkar i området fått längre och dyrare resor, företagare har fått högre kostnader och försvårat för deras verksamhet. 

Jag har under ett års tid försökt få infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) att intressera sig för landsbygden generellt och Vrena specifikt för att se hur han kan styra sin myndighet till att bli mer flexibel och vilka lagar han behöver ändra på för att det ska fungera att leva i ett samhälle även med ett brobyte. Det har inte lyckats! 

Nu är bron öppnad och man skulle kunna tro att allt är frid och fröjd. Och det är det väl delvis, men det finns mycket att lära. Hur kan man arbeta tidigare i processen med information och att samla in möjliga lösningar för att underlätta för boende, skolelever och företagare. Finns det lagar och föreskrifter som behöver ändras för att Trafikverket ska kunna göra undantag vid olika tillfälliga arbeten för att minska påverkan för de som verkar i närheten av ett arbete? Och framförallt, hur säkerställer man att inte de som bor på landsbygden känner sig överkörda och mindre viktiga för statens myndigheter?

Här finns mycket kvar att göra och det är en regerings ansvar att se till att det fungerar. Jag kan fortsätta driva på ministern, men det behövs ett intresse från hans sida för att inte fler ska drabbas av det som Vrenaborna har drabbats av. 

Men i dag firar vi att bron är åter öppen! Grattis alla som bor eller driver företag i och runt Vrena!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa