Äntligen får Trosa ett miljöledningssystem

Övergödningen i Trosaån och stadsfjärdarna ökar, inte minskar och ökningen sker inom kommunens gränser. Ett miljöledningssystem är välkommet och vettigt för oss alla, skriver Gitte Jutvik (V).

Övergödningen i Trosaån och stadsfjärdarna ökar, inte minskar och ökningen sker inom kommunens gränser. Ett miljöledningssystem är välkommet och vettigt för oss alla, skriver Gitte Jutvik (V).

Foto: Amanda Ekblad

Debatt2020-11-25 05:03
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Trosa har hög svansföring även då det gäller miljöfrågor. Med ett nytt miljöledningssystem kommer det nu bli bättre driv på miljö- och klimatarbetet och fina ord kan förverkligas. Yes! Inte så rafflande men väldigt vettigt för oss alla.

Kommunen har beslutat om mål som ska uppnås. Det är minskad övergödning i ån och Östersjön, minskad energianvändning samt minskade utsläpp av växthusgaser. Målen har funnits i flera år och ni undrar säkert hur det går. 

Det går sisådär kan jag meddela. Övergödningen i Trosaån och stadsfjärdarna ökar, inte minskar och ökningen sker inom kommunens gränser. Vi kan alltså inte skylla på Gnesta. Tuff uppgift som inte är lätt att åtgärda. Jordbruk, reningsverken, båtar, var läcker det och hur åtgärdar vi läckage av näringsämnen ut i vattendrag och hav? 

Nästa mål, minskad energianvändning. Trots lågenergilampor och bättre teknik använder vi Trosabor mer och mer energi i våra hushåll. Det går åt galet håll och vi måste energibanta rejält! 

Så det sista målet, minskad klimatpåverkan. Utsläppen av växthusgaser per invånare minskar, vilket är bra, men för lite och från en mycket hög nivå. Här får vi jobba på särskilt med utsläpp från bil och andra transporter där vi ligger klart över genomsnittet för riket. 

Vad det gäller konsumtion och bevarande av biologisk mångfald har kommunen inte lyckats formulera några mål ännu. Med eller utan formulerade mål i kommunpolitiken är det känt att vi alla måste anpassa vår konsumtion av mat, kläder och prylar till vad planeten tål. Då det gäller biologisk mångfald vet jag att salamander och korskovall försvunnit från min gata på grund av ovetskap och felaktiga beslut. Hur kommer det gå för skogsbingel och krissla och alla växter och djur under ytan på glittrande fjärdar? 

Det räcker inte om några har koll. Alla måste ha kunskap, vilja och möjlighet att bidra. Vänsterpartiet välkomnar därför det nya miljöledningssystemet. Tidigare variant från 2002 var oanvänd och dammig. Nu blir det tydligare hur olika förvaltningar bidrar så att miljömålen nås. Varje år ska arbetet följas upp och redovisas i fullmäktige. Pepp och kloka beslut på alla plan. Beslut om miljöledningssystemet fattas på kommunfullmäktige idag, 25 november.