Är integration viktigt i Gnesta?

Socialnämndens ordförande Ingrid Jerneborg Glimne (M) säger att det finns gott om bostäder i en del av våra grannkommuner. Hon vill alltså att vi ska medverka till just det som bosättningslagen försökte motverka, skriver Lena Staaf (V).
Socialnämndens ordförande Ingrid Jerneborg Glimne (M) säger att det finns gott om bostäder i en del av våra grannkommuner. Hon vill alltså att vi ska medverka till just det som bosättningslagen försökte motverka, skriver Lena Staaf (V).

Debatt 12 februari 2024 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Gnesta kommun finns flyktingar som anvisats bostad enligt bosättningslagen. Kommunen är skyldig att tillhandahålla bostad under minst två år efter anvisningen. Därefter uppmanas personerna att själva söka ny bostad, men inget hindrar att de i stället får tillsvidarekontrakt. 

Intentionerna i bosättningslagen var att flyktingarna skulle fördelas så att fler skulle komma till kommuner med god arbetsmarknad i stället för att de flesta skulle hamna i kommuner med god tillgång på bostäder men sämre arbetsmarknad. Förhoppningen hos regeringen har varit att flyktingarna skulle kunna etablera sig i den kommun dit de anvisats och slippa flytta vidare. Detta gynnar integrationen genom att människorna slipper uppbrott från eventuellt arbete och när det gäller barnen, förskola och skola.
 

Många kommuner har bostadsbrist, inte minst Gnesta. Innebär det att flyktingar till varje pris ska behöva bryta upp och kanske flytta till en annan kommun, i många fall just de kommuner som har ansamling av flyktingar i utsatta områden? Ser vi inte flyktingar som människor som har lika stort behov och rätt till en bostad som infödda svenskar? Varför ska just flyktingarna flytta på sig? 

Många flyktingar som bor i Gnesta sedan några år har etablerat sig väl här och blivit en tillgång för vår kommun. Flera har också fått sina bostadskontrakt förlängda men nu verkar en uppstramning vara på gång när det gäller detta. Socialnämndens ordförande Ingrid Jerneborg Glimne säger att det finns gott om bostäder i en del av våra grannkommuner. Hon vill alltså att vi ska medverka till just det som bosättningslagen försökte motverka. 

Att lära sig språket och hur samhället fungerar kan ta tid och under den tiden behövs hjälp. Men flyktingarna har uppmanats att själva ordna ny bostad och har i flera fall hotats med att bli fråntagna sin nuvarande lägenhet, om de inte klarar att hitta en ny inom ett halvår. Det enklaste och smidigaste för familjerna vore att få bo kvar där de redan bor i stället för att flytta till en annan bostad – eller i värsta fall dumpas till andra kommuner. 

När det gäller barnfamiljer undrar man var barnperspektivet finns.
 

Länsstyrelsen i Nyköping är skyldiga att ställa upp med råd för att komma igång med hemlöshetsförebyggande arbete. Alla länsstyrelser har fått i uppdrag att kartlägga och rapportera till regeringen om det finns kommuner i våra respektive län som aktivt medverkar till att människor som behöver en bostad flyttar till en annan kommun. Just det som Gnesta verkar göra. Ingrid Jerneborg Glimne, kom ihåg att rapportera till Länsstyrelsen! Eller ändra färdriktning.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa