Åtta år av S-märkt flumskola har sänkt svensk skola

Debatt 10 maj 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svensk skola har haft åtta förlorade år med denna socialdemokratiska regering. I dag lämnar lika många barn skolan utan behörighet till gymnasiet som för åtta år sedan, 16 000 elever. Det motsvarar över 600 skolklasser. Var tredje barn säger till Lilla aktuellt att de inte kan koncentrera sig på lektionerna. I en lärarfacklig enkät svarade hälften av lärarna att de utsatts för fysiskt våld på jobbet. Svensk skola har stora ordningsproblem som drabbar lärare och elever som omöjliggör undervisning och inlärning. En utveckling som Socialdemokraterna har ignorerat alltför länge.

 

Sverige kan bättre, mycket bättre faktiskt. Men för att kunna lyckas måste vi lägga om så att svensk skola kommer på rätt kurs.

Moderaterna ser några huvudpunkter för att få ordning på skolan:

Kunskapsfokus. Skolans viktigaste uppgift är att förmedla kunskap. Dagens flummiga kurs- och ämnesplaner behöver förändras så att tyngdpunkten läggs på mätbara faktakunskaper. Sverige måste överge den elevcentrerade pedagogiken till förmån för lärarledda lektioner med tydligt kunskapsinnehåll. 

Studiero. I klassrummet är det läraren som ska bestämma. Ska elever kunna tillgodogöra sig kunskap behöver skolan präglas av studiero. Skollagen måste ändras så att lärare och rektorer får mandatet att bestämma över klassrummet och i skolan, de måste också få tydligt mandat att kunna agera vid behov. 

Utveckla friskolesystemet. Friskolor och det skolvalet ger alla barn, oavsett bakgrund, en chans att välja skola. Detta är en viktig rättighet som ska värnas. Samtidigt ser vi att friskolereformen är i behov av att utvecklas. Därför föreslår Moderaterna att kraven på den som vill starta en friskola behöver öka, vinst ska kopplas till kvalitet och kontrollen av skolor ska öka. 

 

Många år av nedmontering av såväl lärares auktoritet, avsaknaden av kunskapsfokus och en slapphänt inställning till ordning och reda, det har vi Socialdemokraterna att tacka för. Det är dags att vända den svenska skolan för alla skolbarns bästa och för Sveriges framtid. Får vi inte ordning på skolan så får vi inte ordning på Sverige. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa