Åtta av tio i Trosa vill inte ha veto mot Långgrund

Vindparker kostar miljarder att bygga. Både utländskt och svenskt kapital kommer att behövas. På den punkten skiljer sig inte vindkraft från någon annan industri, skriver Per Edström, Vindpark Långgrund. Bilden är en visualisering av projektet, från Lacka sett.
Vindparker kostar miljarder att bygga. Både utländskt och svenskt kapital kommer att behövas. På den punkten skiljer sig inte vindkraft från någon annan industri, skriver Per Edström, Vindpark Långgrund. Bilden är en visualisering av projektet, från Lacka sett.

Debatt 6 september 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vindpark Långgrund tillför 12,5 TWh fördubblar tillgången till förnybar el i regionen. Elen behövs i Södermanland och Östergötland som står inför elunderskott 2030. Förnybar el behövs för samhällets klimatomställning, konkurrenskraft och tryggade arbetstillfällen. Elen leds in i det lokala nätet och sänker elpriset, den kan inte exporteras vid sidan om. 

En färsk opinionsundersökning från Novus visar att nästan åtta av tio i Trosa inte stödjer ett kommunalt veto för Långgrund. Folket anser att Långgrund ska prövas av Mark- och miljödomstolen. Om tillstånd ges bestämmer domstolen beloppen Svea Vind Offshore måste avsätta för nedmontering. Pengarna läggs i en fond som Länsstyrelsen förvaltar utom vår kontroll.

Försvarsberedningen skrev om elproduktion i sitt betänkande för ett par år sedan. Där framgick det, att det finns rena säkerhetsskäl till lokal produktion och distribution av el. Det stämmer dock att Försvarsmakten ofta ger avslag i ett tidigt skede. Ibland omvärderar de när ansökan är klar och kan analyseras. 

Det är en svår men viktig uppgift att väga olika intressen mot varandra. Elbehovet ökar och el behövs för utveckling och arbetstillfällen i regionen. Långgrund är utpekat som riksintresse för vindbruk av Energimyndigheten – platsen har särskilt bra förutsättningar för elproduktion. 

Vindparker kostar miljarder att bygga. Både utländskt och svenskt kapital kommer att behövas. På den punkten skiljer sig inte vindkraft från någon annan industri. Vår samarbetspartner Iberdrola investerar i förnybar elproduktion globalt. Iberdrola bygger vindkraft i andra demokratier som Tyskland, Frankrike och England och är utnämnt till ett av världens mest hållbara företag i den globala hållbarhetsrankingen Global 100. Som börsnoterat företag har de tusentals aktieägare, Norska centralbanken är en av de största. 

Vi tycker att lokal kompensation är viktigt. För Långgrund finns beslut om att en procent av omsättningen ska stanna i kommunen. Med elpriserna 2022 och 2021 blir det totalt runt 80–170 miljoner per år under hela drifttiden. Bygdepeng till berörda kommuner är mycket vanligt i Sverige. 

Svea Vind Offshore är ett svenskt företag med huvudkontor i Gävle. Vi som jobbar här gör det i syfte att i omställningen till ett hållbart Sverige. Givetvis betalar vi skatt i Sverige som alla andra företag – det kommer vi att fortsätta göra. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa