Avsätt en miljard i extra stöd till svenskt jordbruk

Debatt 7 februari 2022 05:38
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det svenska jordbruket har de senaste månaderna drabbats av dramatiskt stigande priser på diesel, konstgödsel, el och soja, det är fråga om kostnadsökningar på 30-70 procent. LRF har nyligen uppskattat denna kostnadschock till 5,7 miljarder kronor. Kortsiktigt riskerar det att leda till utslagna lantbruk och stoppade investeringsprojekt. Långsiktigt kan kostnadsökningarna påverka förutsättningarna för den gröna omställningen inom lantbruket eftersom omställningen kräver investeringar som inte blir av när det är ebb i kassan. I förlängningen hotas möjligheterna att nå riksdagspartiernas gemensamt beslutade mål inom livsmedelsstrategin – att den svenska livsmedelsproduktionen ska öka. 

Centerpartiet krävde därför att regeringen skulle avsätta en miljard i extra stöd till svenskt jordbruk, en nödmiljard som liknar det som gjordes under den stora torkan 2018. Centerpartiet avsatte en miljard i sin budget redan i höstas i nationell medfinansiering till landsbygdsprogrammet. Då var vi ensamma, men nu har vi lyckats få alla andra partier med oss efter att vi krävt att regeringen ska lägga in nödmiljarden i den ändringsbudget som kommer inom kort. Det är pengar som ska kompensera för stigande gödsel, foder el och drivmedelskostnader.

 

Svenska bönder behöver bättre långsiktiga förutsättningar. Centerpartiets budget lägger inte bara mest pengar på lantbruket. Vi är enda parti att föreslå skarpa förslag för att underlätta svenskt jordbruks klimatomställning med en grön biopremie för jordbruket som syftar till att utjämna prisskillnaderna mellan HVO och diesel, en fråga som utretts i utredningen ”Vägen mot fossiloberoende jordbruk” (SOU 2021:67). Utredningen föreslår också att stärka den långsiktiga lönsamheten med ett jordbruksavdrag som fullt ut ersätter dagens nedsättning av dieselskatt, som vi vill genomföra. I väntan på att utredningens förslag blir verklighet, vill vi redan nu fördubbla dagens dieselnedsättning. I höstens budget lade vi även nya satsningar på biodrivmedelsanläggningar för att öka den inhemska produktionen, utöver de vi redan drivit igenom i våra budgetsamarbeten. 

Vi behöver få igång en diskussion i riksdagen hur vi långsiktigt ger bättre förutsättningar för omställning och ökad konkurrenskraft. På längre sikt visar prisutvecklingen på behovet att ställa om från fossil energi till förnybar energi där det är möjligt. Det visar också på Sveriges behov att minska sitt importberoende av mat och insatsvaror till förmån för inhemskt producerade alternativ. 

 

Svenska livsmedelsproducenter är världsledande på djurhälsa, har en restriktiv användning av antibiotika i djurhållningen och producerar mat på ett klimatsmart och miljövänligt sätt. Men, för att svenska bönder ska kunna konkurrera på lika villkor med bönder i andra länder behövs reformer som stärker konkurrenskraften.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa