Barn behöver starkare rätt till trygghet

Mer kan och behöver göras för att stärka barns trygghet, skriver Martina Johansson (C).
Mer kan och behöver göras för att stärka barns trygghet, skriver Martina Johansson (C).

Debatt 29 november 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Barn ska växa upp på en trygg plats och inte bo eller umgås med en förälder som utsätter dem för risker.  Det är samhällets ansvar att säkerställa barns rätt till en uppväxt fri från våld. Nu är det dags för regeringen att agera. 

Om en förälder har utsatt sitt barn eller andra familjemedlemmar för våld eller kränkningar så är det en brist i omsorgs- och föräldraförmågan. För barn är det oftast bäst att ha en relation till båda sina föräldrar, men när barn är utsatta för barnfridsbrott, det finns risk för psykiskt eller fysiskt våld, trakasserier eller andra kränkningar så måste det ha bäring på vårdnad och umgängesfrågorna. Jämställdhetsmyndighetens kartläggning från förra året visar att svenska domstolar i låg utsträckning tar hänsyn till förekomsten av våld och den utsatthet som det innebär för barnet. Kartläggningen visar också att barn inte får komma till tals. 

 

Barn ska ha umgänge med tillräckligt bra föräldrar, men det finns tyvärr exempel som visar att det inte alltid är så. Det finns exempel där barn träffar föräldrar med omsorgsbrister och det finns barn som förlorar kontakt med en tillräckligt god förälder. 

Centerpartiet välkomnar den nationella strategin som slår fast att våld ska upptäckas, förebyggas och barn som är utsatta ska ges stöd och hjälp, men vi förväntar oss mer av regeringen för att stärka barns trygghet även när dess föräldrar separerar. 

 

Centerpartiet föreslår att:  

  • Att barn får rätt till ett eget juridiskt biträde i tvister om vårdnad, boende och umgänge.  
  • Genomföra en riktad satsning på att förbättra riskbedömningar och barns rättigheter enligt barnkonventionen.
  • Familjerätter och socialtjänster måste få utvecklade metoder och verktyg för att kunna göra grundliga utredningar. 
  • Reformera föräldrabalken. 

Med eget ombud, bättre riskbedömningar, säkrare utredningar samt förändringar i föräldrabalken kan vi säkerställa att barn inte tvingas till umgänge med en förälder som har tydliga brister i omsorgs- och föräldraförmågan. 

 

För Centerpartiet är det glasklart. En förälder har inte någon absolut rätt till umgänge med sitt barn – utan det är utifrån barnets bästa som beslut ska fattas och alla barn har rätt till ett liv fritt från våld. 

Mer kan och behöver göras för att stärka barns trygghet. Det är dags för regeringen att agera.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa