Bättre förutsättningar att energieffektivisera

Renoveringsstödet är ytterligare ett exempel på bostadspengar som regeringen skjuter till för att ta ökat ansvar för bostadspolitiken. Sedan tidigare har regeringen mycket framgångsrikt skjutit till investeringsstöd för hållbara och prisvärda hyresrätter, skriver Ola Möller (S), Inge Ståhlgren (S) med flera.

Renoveringsstödet är ytterligare ett exempel på bostadspengar som regeringen skjuter till för att ta ökat ansvar för bostadspolitiken. Sedan tidigare har regeringen mycket framgångsrikt skjutit till investeringsstöd för hållbara och prisvärda hyresrätter, skriver Ola Möller (S), Inge Ståhlgren (S) med flera.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Debatt2021-04-27 05:58
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det finns enorma renoveringsbehov i Sveriges flerfamiljshus. Beroende på vem man frågar kan svaret bli lite olika men bara i miljonprogrammet finns det hundratusentals lägenheter som behöver renoveras. Allt från några hundra till tusen miljarder kronor har nämnts som kostnad för att renovera hela beståndet. Utmaningen och behoven är enorma. Summorna är svindlande. 

Under förra mandatperioden försökte regeringen ta sig an behovet. Ett renoveringsstöd infördes för att stötta fastighetsägare i utsatta områden. Dessvärre var stödets utformning för snävt och för krångligt. Detta konstaterade Riksrevisionen i en uppmärksammad och mycket välkommen granskning. Tack vare Riksrevisionens rapport har regeringen kunnat utforma ett nytt stöd baserat på kunskap och erfarenhet från det förra stödet.

Genom att stödet utformas med mindre administration och att alla hyresvärdar, kooperativ och bostadsrättsföreningar i flerfamiljshus kan söka det skapas bättre förutsättningar för att stödet ska få de positiva klimateffekter som är helt nödvändiga för att Sverige ska klara sina åtaganden enligt Parisavtalet. Bygg- och bostadssektorn står för cirka en femtedel av alla klimatutsläpp i Sverige. 

Stödet kan sökas för energieffektiviseringar och renoveringar som förbättrar fastighetens energiprestanda med minst 20 procent. Stödet gör att energieffektiviseringar kommer göras i fler fall och det skapar förutsättningar för att dom renoveringar som ändå hade gjorts inte blir lika betungande för till exempel hyresgästerna. Summorna som tillförs är ansenliga. 900 miljoner tillförs redan i år. Dessa pengar ökar till 2,4 miljarder kr 2022 och 1 miljard kr 2023. 

Renoveringsstödet är ytterligare ett exempel på bostadspengar som regeringen skjuter till för att ta ökat ansvar för bostadspolitiken. Sedan tidigare har regeringen mycket framgångsrikt skjutit till investeringsstöd för hållbara och prisvärda hyresrätter. Regeringen har också infört ett mycket populärt stöd för att bygga äldreboenden vilket kommer våra äldre till del. Bostaden är en rättighet enligt grundlagen och därmed vårt gemensamma ansvar. För oss är det helt självklart att bostadspolitiken också ska bäras gemensamt som det fjärde benet i välfärden.