Bodelning ska inte kunna saboteras

Debatt 3 maj 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Efter ett långt eller kort liv ihop blir en del personer fiender och gör allt för att förstöra för den andra. När det sker i samband med en skilsmässa kan det leda till att bodelningen kan ta många år. 

Syftet med bodelningslagstiftningen är att båda parter ska skyddas vid en skilsmässa. Men det finns ett glapp i lagstiftningen som gör att den ena parten kan dra ut på processen under mycket lång tid vilket kan låsa samtliga tillgångar för den andra parten. Det i sin tur leder till att den drabbade personen inte kan starta ett nytt boende, betala räkningar och klara sin vardag. Detta är att beteckna som ekonomiskt våld. 

Oavsett vad skälet bakom är så är det oförsvarbart att det är möjligt att förhala processen.  Förutom att den vuxna drabbas hårt, drabbar det också många barn, som inte kan starta ett fullgott boende med båda sina föräldrar. Detta eftersom den ena föräldern helt enkelt inte har råd att skaffa en ny bostad. 

 

Under förra mandatperioden lyfte Centerpartiet som enda parti i riksdagen upp detta problem, både i riksdagen och för den regering som då var ansvarig. Vi drev på för att få på plats olika verktyg för att förhindra utdragna bodelningsprocesser, exempelvis möjligheten att införa en bortre tidsgräns för hur länge en bodelningsprocess kan få pågå. Under denna mandatperiod fortsatte Centerpartiet sitt påverkansarbete mot den nya regeringen. Slutligen, i en kammardebatt mellan mig och ansvarig minister utlovade han ett möte med olika aktörer på området för att undersöka vad som behöver förändras. 

Tack vare att Centerpartiet och civilsamhället drivit på för att komma vidare i denna fråga under lång tid, kommer ett samverkansmöte hållas i dag, den 3 maj. Min förhoppning är att vi kommer att finna en väg framåt för att få gång en process där målet är att det inte ska vara möjligt att förhala en bodelning i många år. Båda parter ska alltid skyddas av lagen vid en skilsmässa.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa