Börja med att få ordning på energiförsörjningen

Politikerna måste sluta låtsas att det är en strid mellan kraftslag, det handlar inte om vind- eller kärnkraft – det handlar om konkurrenskraft, skriver Simon Helmér, vd, Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef, Östsvenska Handelskammaren

Politikerna måste sluta låtsas att det är en strid mellan kraftslag, det handlar inte om vind- eller kärnkraft – det handlar om konkurrenskraft, skriver Simon Helmér, vd, Maria Björk Hummelgren, näringspolitisk chef, Östsvenska Handelskammaren

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT

Debatt2022-12-31 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Inför 2023 efterfrågar vi ett långsiktigt, brett politiskt ledarskap i syfte att stärka vår regionala kraft. Ett ledarskap som på allvar tar tag i elförsörjningen, stöder industrins omställning och motverkar lågkonjunkturen genom fortsatta offentliga investeringar och utbildning.

Pandemin och det fasansfulla kriget i Ukraina har skakat om vår värld och satt spår i människor och ekonomi. Trots fortsatta strider, skenande priser och hotande lågkonjunktur har företagen i vår region en stark tro på framtiden. Det visar Handelskammarens undersökning där 200 företag medverkat. En svag ekonomisk utveckling väntar dock den närmaste tiden, en dryg tredjedel av företagen spår minskad efterfrågan. 

Ska beslutsfattarna i år avge ett nyårslöfte bör det vara att få ordning på elförsörjningen. Att svenska hushåll och företag får fakturor på flera hundra procent över det normala är helt oacceptabelt. Fungerande infrastruktur för el är en del av samhällskontraktet, som staten nu bryter mot. Politikerna måste sluta låtsas att det är en strid mellan kraftslag, det handlar inte om vind- eller kärnkraft – det handlar om konkurrenskraft. Ska vi klara och öka elproduktionen i södra Sverige kommer det att både synas och märkas. Därför behöver kommuner och myndigheter ta till sig att det inte går att principfast säga nej till initiativ som tas. Näringslivet är villigt att bidra till lösningen, men behöver då rimliga och långsiktiga villkor och processen måste snabbas på.

Hot om varsel och uppsägningar kommer från såväl Arbetsförmedlingen som fack och arbetsgivarorganisationer. Men företagen i vår undersökning visar att de allra flesta kommer att hålla hårt i sina medarbetare, och betydligt fler behöver anställa snarare än säga upp personal. Kompetens saknas och ett problem är för dålig matchning mellan arbetsmarknadens behov och utbildning. Här behöver åtgärder vidtas.  

Utmaningar till trots ser hela 90 procent av bolagen i Handelskammarens undersökning positivt på framtiden. Majoriteten ser också ljust på utvecklingen av regionen i stort. Den här mentaliteten i näringslivet måste politiken tillvarata. För det finns åtgärder som beslutsfattare på såväl lokal, regional som nationell nivå kan vidta för att motverka lågkonjunkturen. Såsom att inte urskillningslöst dra åt svångremmen, utan genomföra de planer inom till exempel byggnation som man åtagit sig. Det offentliga är en central beställare för många små och stora företag och trycks bromsen ner ger det kännbara effekter på den privata sektorn. En begynnande lågkonjunktur kan istället vara rätt tillfälle för projekt att dra igång, då prisbilden ofta sjunker. På det sättet bidrar kommunerna till att hålla hjulen snurrande samtidigt som de sparar skattemedel. 

Vi går av allt att döma kärvare tider till mötes, men så här på årets sista dag vill vi sända budskapet till politiken att kavla upp ärmarna och se möjligheterna till långsiktig handlingskraft som står till buds.