Brist på tillit – det ger en farlig utveckling

Om vi i Norden tillsammans ska kunna bygga en framtid så måste relationer och tillit återigen fördjupas och förstärkas menar Johan Munthe, ordföranden i Föreningen i Norden i Nyköping.
Om vi i Norden tillsammans ska kunna bygga en framtid så måste relationer och tillit återigen fördjupas och förstärkas menar Johan Munthe, ordföranden i Föreningen i Norden i Nyköping.

Debatt 28 juni 2022 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Brist på tillit gör oss mindre benägna att utbilda oss eller arbeta i ett annat nordiskt land vilket inte bara är en farlig utveckling för tilliten och samhörigheten, utan också för tillväxten, välfärden och krisberedskapen i Norden. Det framgick i ett uttalande som antogs på Föreningen Nordens fullmäktige 2022.

Som nyvald ordförande i Nyköpingsavdelningen av Föreningen Norden deltog jag för första gången på ett fullmäktige, att jämföra med ett årsmöte eller en riksstämma. 

Det var mycket intressant och givande att få vara med på fullmäktige under helgen, det gav mig en bättre insikt i och förståelse för vår förening samt vilka utmaningar vi och det nordiska samarbetet står inför.

I nuvarande oroliga tid – efter en pandemi och under ett krig i Europa – står det klart att ett närmare och fördjupat nordiskt samarbete är en nödvändighet för att säkerställa framtida fred, välfärd och demokrati i Norden. 

Pandemin har skapat stor osäkerhet bland människor som bor och lever i de nordiska gränsregionerna. ”Kan jag fortsätta mitt arbete på andra sidan gränsen eller är det en för stor risk att ta, ekonomiskt och socialt?” Sådana och liknande frågor ställs av tiotusentals människor i Norden. 

Om vi i Norden tillsammans ska kunna bygga en framtid så måste relationer och tillit återigen fördjupas och förstärkas. Därtill behöver samarbetets former också förnyas för att både involvera nya generationer och målgrupper i arbetet. 

Det råder inga tvivel om att framtiden fortsatt kommer att utmana även vår del av världen. Den kommer att utmana allas vår förmåga att hantera en värld och en planet i förändring. För att vi tillsammans ska kunna hantera dessa utmaningar så fordras att mellanfolkligt utbyte i Norden stimuleras, fördjupas och prioriteras. Det får inte stanna vid vackra visioner om framtiden utan måste omvandlas till konkret handling! 

Därför gläds jag åt och stödjer den uppmaning som Föreningen Nordens fullmäktige 2022 riktade till de svenska parlamentarikerna och Sveriges regering, nämligen: 

- att öka anslagen till-, uppmuntra och prioritera insatser som stärker det mellanfolkliga utbytet i Norden inom kultur, civilsamhället, myndigheter, akademin och i näringslivet. 

- att initiera en översyn och utvärdering av Nordiska Ministerrådets uppdrag, prioriteringar och arbetssätt, samt dess förmåga att skapa ett starkt mellanfolkligt utbyte som bygger nordisk samhörighet, tillit och samarbete för framtiden. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa