Brytningen av kobolt visar på stora problem

Det krävs en certifiering där biltillverkarna följer upp källan av kobolt, där det framgår hur problem med arbetsmiljö samt miljön i övrigt hanteras, skriver Edward Sevume.
Det krävs en certifiering där biltillverkarna följer upp källan av kobolt, där det framgår hur problem med arbetsmiljö samt miljön i övrigt hanteras, skriver Edward Sevume.

Debatt 9 november 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jorden är överhettad. Vi är vittne till varierande klimatfenomen som avviker ifrån vad som borde vara. Exempelvis har vi värmeböljor i Europa som nu går att koppla ihop med den globala uppvärmningen. Oväntade regnperioder som sker sporadiskt leder till översvämningar. Våra vintrar har blivit varmare. 

Grundproblemet kopplas till koldioxidutsläppen. Ett område  som har pekats ut som en av de  bidragande orsakerna är transportsektorn. Dess utsläpp utgör en tredje del av Sveriges totala koldioxidutsläpp, vilket är 45,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter (2022). Även när utsläppen gått ner med 5,3 procent jämfört med år 2021, behöver vi enas om att något måste göras – och detta snabbt. Problemet är att något som skulle vara ett sätt att komma åt problemet ser ut att förorsaka mer bekymmer.

Elbilar rekommenderas som väg för att nå klimatmål på ett snabbt sätt. Ett problem har dock dykt upp. Det gäller de kemiska produkter som behövs för att producera effektiva bilbatterier. Den metall som används för att förhindra batterierna från att bli upphettade är kobolt, den kan också förlänga batteriets livslängd. 

Upptäckten av kobolts egenskaper gjordes av en svensk kemist, George Brandt.  

Problemet med kobolt är att det inte finns I oändliga mängder. Kongo i Afrika har i dag 70 procent av världens reserver av kobolt. Det finns 18 gruvplatser i Kongo. 15 av dessa förvaltas av kinesiska bolag. 

För att komma åt metallen har man fällt träd på ett mycket stort område. vBrytningen av kobolt har också exponerat befolkningen till uranpulver som är cancerframkallande. Resultatet av kobaltbrytningen är att stort geografiskt område har förgiftats. Människor som bor där vittnar om förorening av luft och vattenresurser. Det går inte att fiska längre. De som bor i närheten har exponerats för svältrisken. Dessutom används barnarbete. Det är barn som med sina bara händer gräver upp kobolt för att sälja vidare. Många olyckor har rapporterats och det är en följd av obefintliga säkerhetsföreskrifter. 

Problemet med leveranskedjorna av kobolt har tagits upp som ett problem runtom i världen. De som spelar ett avgörande i sammanhanget är biltillverkarna. I sista ledet är det även bilköparen. Det krävs en certifiering där biltillverkarna följer upp källan av kobolt, där det framgår hur problem med arbetsmiljö samt miljön i övrigt hanteras. Det är viktigt att man verkligen säkerställer att biltillverkaren tar sitt ansvar. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa