Busch och högern motarbetar det förnybara

Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) hävdar bland annat att elsystemet “enligt fysikens lagar” är beroende av kärnkraft och att mer kärnkraft i systemet är en förutsättning för att kunna ha mer vindkraft. Det stämmer inte, skriver Linus Lakso och Maria Carlén Lindwall, Miljöpartiet.
Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) hävdar bland annat att elsystemet “enligt fysikens lagar” är beroende av kärnkraft och att mer kärnkraft i systemet är en förutsättning för att kunna ha mer vindkraft. Det stämmer inte, skriver Linus Lakso och Maria Carlén Lindwall, Miljöpartiet.

Debatt 17 november 2023 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Energi- och näringsminister Ebba Busch har länge haft hög svansföring i energidebatten och hon hänvisar inte sällan till fysikens lagar i sin argumentation. Men ministerns påståenden om det svenska elsystemet vilar snarare på blind ideologisk övertygelse än på fysikens lagar. “Du skola inga andra kraftslag hava vid sidan av kärnkraften” verkar vara ett av budorden enligt KD. 

Busch hävdar bland annat att elsystemet “enligt fysikens lagar” är beroende av kärnkraft och att mer kärnkraft i systemet är en förutsättning för att kunna ha mer vindkraft. Det stämmer inte. Mer vindkraft och solkraft behövs i kombination med mer reglerbar kraft och flexibilitet. Det kan vi få från vattenkraft, pumpkraft, batterier, vätgaslager, värmelager och smart styrning. Inte ens på en direkt fråga i riksdagen kan Busch backa upp sitt påstående med fakta. 

Vidare har energiministern påstått att fysikens lagar gör det omöjligt att flytta el från punkt A till punkt B utan baskraft (läs kärnkraft) i elsystemet. Det stämmer inte. Här är det begränsningar i elnätet som riskerar att fördröja elektrifieringen. Sverige har ett rekordstort överskott på el i princip årets alla timmar.

Tvärtemot Busch ideologiska övertygelse visar flera tunga studier att det inte bara är möjligt, utan också billigare, miljövänligare och säkrare att satsa på förnybara energikällor. Internationella energiorganet IEA visar i sina analyser att ett system med förnybara energikällor kompletterat med energilagring och smart styrning är billigare. Enligt prognoser för 2050 från Eurelectric är det utbyggnaden av förnybart som kommer dominera, medan kärnkraftens andel minskar.

Det största problemet är dock inte Ebba Busch blinda tro på ny kärnkraft, vi har ju ändå religionsfrihet i Sverige, utan att högern motarbetar förnybar energi och energieffektivisering. Enligt en ny rapport stoppar Tidöpartierna mellan 70-100 procent av nya vindkraftsprojekt. Högerstyrda kommuner runt om i Sverige motarbetar över 100 TWh förnybar energi och regeringen har ansökningar motsvarande 100 TWh havsbaserad vindkraft på sitt bord. Den förnybara energin behöver byggas ut för att förse både industrin och hushållen med billig och miljövänlig energi. Tänk om Ebba Busch vore hälften så intresserad av fysikens lagar – och att faktiskt sänka elpriset för företag och hushåll - som hon är av det politiska spelet. Alla förlorar på det kulturkrig som Ebba Busch har startat. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa