Centerstudenter: Håll gränsen, C!

När Trump nu vill dra ner på närvaron av amerikansk trupp i Europa försvinner en av de främsta garanterna för regionens säkerhet.

Det svenska försvaret är värt varenda krona. Vårt försvar på marken, i luften och till sjöss avskräcker potentiella angripare som öppet föraktar de fri- och rättigheter svenska medborgare åtnjuter, skriver Centerstudenter.

Det svenska försvaret är värt varenda krona. Vårt försvar på marken, i luften och till sjöss avskräcker potentiella angripare som öppet föraktar de fri- och rättigheter svenska medborgare åtnjuter, skriver Centerstudenter.

Foto: Adam Ihse / TT

Debatt2020-07-22 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I tomrummet kommer risktagande diktaturer frodas. En säkerhetsskuld har uppstått och trots att inga påminnelsefakturor landar vid regeringens dörr riskerar dagen komma då det är för sent att stärka vårt underfinansierade försvar. 

Försvarsorganisationen har under många år saknat medel att genomföra reformer som är anpassade till den omvärld som Sverige är beroende av. Såväl en nutida omvärldsanalys som försvarsberedningens rapport Värnkraft pekar på att anslagen till totalförsvaret behöver höjas. Centerstudenter vill se att Centerpartiet håller fast vid sin tidigare politiska ståndpunkt och prioriterar en höjning av anslagen till försvaret i höstens budget.

Sverige behöver omgående en totalförsvarsreform som stärker såväl det militära som det civila försvaret. Det svenska försvaret är värt varenda krona. Vårt försvar på marken, i luften och till sjöss avskräcker potentiella angripare som öppet föraktar de fri- och rättigheter svenska medborgare åtnjuter. Försvarsberedningen konstaterar att användningen av “militära maktmedel eller hot” mot Sverige inte kan uteslutas. Ett starkt totalförsvar kan i närtid behöva verka både krigsavhållande, fredsbevarande och försvarande, beaktat den värld vi lever i. 

Omvärlden och vårt närområde har under det senaste decenniet blivit mindre säkra - med upprustning framförallt i Ryssland och Kina - samtidigt som de institutioner som haft för avsikt att trygga freden underminerats. NATO-samarbetet kämpar på i motvind, EU har genomgått en smärtsam skilsmässa med Storbritannien och FN har i praktiken ignorerats i Syrien och Jemen. Sverige behöver ett eget, starkt försvar som skapar trygghet, för såväl oss själva som våra grannar. Två procent av BNP är ett rimligt mål och något som Centerpartiet uttalat som målsättning. Centerpartiet står också för att möjligheterna att försvara hela landet måste bli bättre och att försvaret ska få mer pengar, både kort- och långsiktigt. Nu är detta inom räckhåll - men bara om regeringen lyssnar på försvarsberedningen och riksdagen.

Försvarsberedningen presenterade för drygt ett år sedan sin slutrapport, Värnkraft. Rapporten innehåller en uppdaterad bedömning av den säkerhetspolitiska utvecklingen och konsekvenser för svensk försvars- och säkerhetspolitik samt åtgärder för att utveckla totalförsvaret under perioden 2021–2025. Rapporten konstaterar att det har varit svårt att förutse vidden och snabbheten av den säkerhetspolitiska utvecklingen, trots erfarna analytikers bedömningar. Dessutom är det “långt ifrån alltid den troligaste händelseutvecklingen som är viktigast utifrån uppgiften att dimensionera totalförsvaret, utan den som skulle ha allvarligast konsekvenser om den inträffade”, konstaterar författarna krasst. 

I maj 2019 sprack dock försvarsberedningen. Socialdemokraterna vägrade gå med på de investeringar beredningen kommit fram till. Orsaken var något oklar, men Hultqvist hänvisade till en oförutsägbar ekonomi, Magdalena Andersson uttalade en ovilja att prioritera totalförsvaret och Margot Wallström antydde att beredningen var att betrakta som en irrelevant och egensinnig grupp. Sedan dess har det redovisats ytterligare ökade kostnader för att genomföra försvarsberedningens förslag, på grund av det underfinansierade försvarsbeslutet från 2015, vilket Socialdemokraterna inte vill kompensera för. 

I pandemins tider har resonemangen från varit misstänksamt snarlika: just nu finns inget utrymme för satsningar på landets säkerhet. Men Försvarsmakten behövde pengarna igår. Att Socialdemokraterna inte ställer sig bakom förslagen visar på en dyrköpt naivitet när det kommer till att hantera framtida hot och kriser. Ett starkt totalförsvar kan inte upprättas när krisen redan uppenbarat sig. 

Här bör det vara prioriterat att se till att staten på ett tillfredsställande sätt både kan verka fredsbevarande och i fall av kris eller krig kan skydda samhället. Detta är en av statens kärnuppgifter och det bör också Socialdemokraterna inse och erkänna, beaktat den nuvarande kris som drabbar Sverige och omvärlden. 

Världsläget har, för övrigt, knappast blivit säkrare i takt med årets gång. Tidigare i juni bekräftade Trump att han har för avsikt att skicka hem 10 000 amerikanska soldater från Tyskland. Även om kongressen vill stoppa honom skickar det iskalla signaler till Europa: ta hand om er egen säkerhet, för vi kommer inte göra det. 

Sverige behöver ett starkt försvar och försvarsberedningens förslag behöver genomföras snarast. Anslagen till försvaret ska genomsyra många budgetprocesser och det krävs att flera partier är överens om en tydlig plan och utgår från ett långsiktigt perspektiv. Detta är de borgerliga partierna överens om och att Peter Hultqvist hävdar att det saknas förutsättningar för att nå en bred överenskommelse beror enbart på Socialdemokraterna själva. Pengarna behövdes igår, men det är lyckligtvis ännu inte för sent. Centerpartiet måste våga prioritera försvaret i höstens budget och verka för att försvaret erkänns de resurser och den långsiktiga planering som är nödvändig.