Dags för en avgift på sockersötad dryck

Vilken annan folkhälsokris skulle behandlas med samma politiska passivitet som den fetma- och överviktsepidemi som håller Sverige och andra västländer i ett dödsgrepp? skriver kostrådgivaren Ulrika Davidsson.

Vilken annan folkhälsokris skulle behandlas med samma politiska passivitet som den fetma- och överviktsepidemi som håller Sverige och andra västländer i ett dödsgrepp? skriver kostrådgivaren Ulrika Davidsson.

Foto: Johansen, Erik

Debatt2023-09-20 00:05
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Mer än varannan vuxen sörmlänning, 56 procent, är i dag antingen överviktig eller fet, vilket ökar risken att drabbas av livsstilssjukdomar som vissa cancerformer, hjärt-kärlsjukdom och typ 2-diabetes. Mest ökar övervikten bland barn och unga.

En av de värsta bovarna i sammanhanget är sockersötad dryck och i synnerhet läsk, eftersom vi lätt kan få i oss stora mängder socker på kort tid. Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar därför en avgift eller skatt på sockerhaltiga drycker som ett led i att motverka övervikt och fetma.

Det finns forskning som visar att en avgift bidrar till att minska försäljning och konsumtion av drycker med tillsatt socker. Bland annat har läsktillverkarna i Storbritannien minskat mängden socker med så mycket som en tredjedel i vissa sorter.

I Sverige har Livsmedelsverket gjort en kunskapsöversiktöver olika styrmedel, där en avgift på läsk och andra sötade drycker finns med som en av flera möjliga metoder för att vända den uppåtgående viktkurvan. En undersökning genomförd av Kantar Sifo på uppdrag av mitt kostrådgivningsföretag visar också att mer än hälften av svenskarna, 54 procent, är positiva till en avgift på sockersötad läsk.

De flesta politiska partier i Sverige har dock hittills varit motvilliga till statlig styrning kring livsmedel. I stället har man lagt ansvaret på industrin och konsumenterna. Vilken annan folkhälsokris skulle behandlas med samma politiska passivitet som den fetma- och överviktsepidemi som håller Sverige och andra västländer i ett dödsgrepp?

 

Politiska beslutsfattare gör klokt i att försöka minska konsumtionen av sockersötade drycker specifikt och socker generellt. På det området ser jag tre åtgärder som särskilt viktiga.

För det första bör regeringen införa en producentavgift för sockersötade drycker, för att uppmuntra läsktillverkare att dra ner på sockerhalten.

För det andra bör regeringen ge Livsmedelsverket i uppdrag att utreda varningstexter på livsmedel med höga halter tillsatt socker.

För det tredje bör kommuner låta skolkafeterior vara fria från läsk och godis. Skattefinansierade verksamheter bör ta ett större ansvar för att erbjuda hälsosam mat.

Styrmedel för att påverka människors konsumtion av sockerrika livsmedel löser självfallet inte all ohälsa i samhället. Däremot kan det vara ett av flera verktyg för att bromsa övervikt och fetma. Det är hög tid att Södermanlands politiker verkar för kraftfulla åtgärder som kan främja mer hälsosamma matvanor.