Därför är jag fortfarande socialdemokrat, trots allt

Socialdemokratin är den enda politiska föreningen i Sverige, vars politiska idé och värderingar handlar om alla människors rätt till ett bra och värdigt liv, samt har det stöd som krävs, skriver Dick Lundberg.

Socialdemokratin är den enda politiska föreningen i Sverige, vars politiska idé och värderingar handlar om alla människors rätt till ett bra och värdigt liv, samt har det stöd som krävs, skriver Dick Lundberg.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Debatt2022-09-02 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag blev barnhemsbarn före fem års ålder på grund av att ingen välfärd eller social trygghet fanns på den tiden. Jag blev ett trasigt barn fysiskt och psykiskt. Jag fick till slut, trots allt, ett bra liv tack vare den välfärd som började utvecklas av socialdemokratin och arbetarrörelsen.
Välfärden kunde utvecklas tack vare att väljarna gav Socialdemokraterna det mandat, den makt, som behövdes för att genomföra de stora reformer som byggde välfärden. Visionen om ”Folkhemmet” var det som samlade oss, gav oss en meningsfull riktning som också gjorde att vi kunde ställa politiker till svars när det behövdes. Det tvingade också andra partier att ta ställning, för eller emot, innehållet i folkhemsvisionen.

Det kom aldrig någon ny samhällsvision efter att den gamla visionen blev med råge uppfylld. I dag styrs partierna av yrkespolitiker, en elit där få har en egen yrkeserfarenhet som vanliga arbetare eller tjänstemän. Avståndet mellan väljare och politiker har ökat dramatiskt. Medvetna idéer, visioner och värderingar om vilket samhälle partierna står för lyser med sin frånvaro. Uppdelning av väljarkåren utifrån hur stora intressegrupperna är och vallöften som bara riktar sig till de stora intressegrupperna dominerar politiken. Och vi väljare styrs genom det och tvingas anpassa oss genom att bli mer egoistiska och välja det som kortsiktigt lönar sig mest för oss. Det har lett till att inget parti får tillräckligt mandat av oss väljare för att kunna göra skillnad. Det blir svårt att få politiska majoriteter för att unna styra landet, helheten. Det finns heller ingen samlad politik för att kunna styra landet, helheten. 

 

Jag är medlem i ”Socialdemokratiskt Idéforum i Nyköping”. Vi bildades för att vi är kritiska till den socialdemokratiska politiken som drivs av dagens yrkespolitiker. Yrkespolitiker som verkar ha tappat respekten för socialdemokratin som en levande folkrörelse. Vi som är kritiska har bara börjat och mycket återstår. 

För mig är det fortfarande så, att socialdemokratin är den enda politiska föreningen i Sverige, vars politiska idé och värderingar handlar om alla människors rätt till ett bra och värdigt liv, samt det stöd som krävs. Det är i relation till denna idé som socialdemokratin skall ställas till svars! Men det förutsätter att vi väljare ger Socialdemokraterna det mandat som behövs. Därför är jag fortfarande socialdemokrat.